Zilupes vidusskolas Atbalsta personāla darba laiks

 

Nr.

p.k.

Uzvārds, vārds

Amata nosaukums

         Nedēļas  dienas

Darba laiks

1.

Borisenko Viktorija

 

Logopēde

Otrdiena,trešdiena,ceturtdiena

12.00 līdz 16.00

2.

Bogurdoviča  Svetlana

Speciālās  izglītības skolotāja

Katru dienu

8.00 līdz 16.00

3.

Kondrašovs  Ņikita

 

Psihologs

Pirmdiena, otrdiena

8.00 līdz 16.00

4.

Losāne  Ļubova

 

Bibliotekāre

 

Katru dienu

8.00 līdz 16.00

5.

Biserova  Jeļena

 

Medmāsa

Katru dienu

8.00 līdz 16.00

* Iespējamas individuālas konsultācijas vecākiem, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku.