Mācību procesa organizēšanas ar 2020.gada 1.septembri kārtība