Konsultāciju saraksts

 

APSTIPRINU

Zilupes vidusskolas direktore A.Čekstere

2021.gada 08.februārī

Skolotāju konsultāciju laiks 2020./2021.m.g.

 

Skolotājs

Mācību priekšmets, joma

Konsultācijas diena, laiks

Adeļeviča Ināra

Sākumskola, sociālās zinības

Piektdiena, 13.00-14.00

Apele Vija

Latviešu valoda un literatūra, sociālās zinības

Ceturtdiena, 14.30-15.10

Cupere Viktorija

Dabaszinības, ģeogrāfija, bioloģija

Pirmdiena, 14.00-15.30

Čižika Antoņina

Latviešu valoda, literatūra, kultūras pamati

Ceturtdiena, 14.30-15.30

Čižika Inita

Sākumskola, latviešu valoda un literatūra

Ceturtdiena, 13.45-14.25

Čižiks Arvīds

Matemātika, fizika

Ceturtdiena, 14.30-15.30

Fenčenko Sergejs

Sports, sports un veselība

Pirmdiena, 14.35-15.15

Gorsvāne Inga

Sākumskola, sociālās zinības

Pirmdiena, 13.00-14.00

Jakušenoka Saule

Sākumskola, latviešu valoda un literatūra

Trešdiena, 12.45-13.30

Kačkane Oksana

Latviešu valoda, literatūra, teātra māksla

Trešdiena, 14.30-15.30

Kozlova Jekaterīna

Sākumskola

Pirmdiena, 13.00-13.40

Kricka Svetlana

Vēsture, psiholoģija, sociālās zinības

Piektdiena, 14.30-15.30

Kudrjevceva Aina

Angļu valoda

Trešdiena, 15.15-15.45

Kuzmika Svetlana

Matemātika, inženierzinības

Otrdiena, 14.35-15.15

Luckāne Ludmila

Vizuālā māksla

Ceturtdiena, 15.00-15.30

Luckāne Sandra

Sākumskola, latviešu valoda un literatūra

Pirmdiena, 13.00-14.00

Mackeviča Irina

Angļu valoda, krievu valoda un literatūra

Otrdiena, 14.30-15.10

Mandrikina Lilija

Sākumskola, sociālās zinības

Pirmdiena, 13.00-14.00

Meškovska Aīda

Angļu valoda

Ceturtdiena, 13.45-15.00

Mirchulava Natālija

Krievu valoda un literatūra, sociālās zinības

Ceturtdiena, 13.45-14.25, 15.15-15.30

Ostrovska Ina

Bioloģija, ķīmija

Trešdiena, 14.00-15.30

Puncule Olga

Latviešu valoda un literatūra, krievu (sveš.) valoda

Trešdiena, 14.30-15.10

Rimšs Valērijs

Sports, mājturība un tehn., dizains un tehn.

Piektdiena, 14.30-15.10

Rubīna Ņina

Matemātika, fizika

Trešdiena, 14.35-15.15

Semjonova Jeļena

Sākumskola

Pirmdiena, 13.45-14.25

Sokolova Ludmila

Krievu valoda un literatūra, krievu (sveš.) valoda

Otrdiena, 14.00-15.00

Tutina Vita

Sports, mājturība un tehn., dizains un tehn.

Ceturtdiena,14.30-15.00 (sports), trešdiena, 14.30-15.30 (mājt.)

Veikšāne Marija

Angļu valoda

Trešdiena, 13.00-13.40

Višņakova Nineļa

Matemātika

Trešdiena, 15.15-15.45

Vonda Inta

Matemātika, informātika, datorika

Otrdiena, ceturtdiena, 14.35-15.15

Žibenko Tamāra

Matemātika

Ceturtdiena, 15.15-15.45

Žukova Irina

Mūzika

Ceturtdiena, 15.00-15.45

 

Sastādīja: Vija Apele