Izglītība

 

Eiropas Logopēdijas dienas pasākumi

‘Skaņas un Trokšņi’

Beverīnas novada izglītības iestādēs.

Katru gadu martā Eiropā atzīmē Logopēdijas dienu. Šī gada devīze: ‘Sadzirdēt trokšņainā pasaulē’. Pasākumu mērķis – dažādos veidos sniegt informāciju sabiedrībai par logopēda darbu, logopēdijas nozīmi runas, valodas un komunikācijas attīstībā cilvēkiem ar valodas traucējumiem.

Arī Beverīnas novada bērnu dārzā ‘Pasaciņa’, Brenguļu sākumskolā un J.Endzelīna Kauguru pamatskolā notika pasākumi maziem un lieliem bērniem ‘Skaņas un Trokšņi’. Dalībnieki, vērtētāji un svinētāji bija visi.

Skolēni gatavoja mājas darbu - priekšnesumu par skaņām un trokšņiem. 1.klases bija izvēlējušās teatralizēt dzejoļus, kuros bija daudz dažādu skaņu. 2.klase Kauguros uzdeva interesantas mīklas, piemēram, kādas ogas upe nes? Nu, protams, upenes! Brenguļu otrklasnieki ieradās ar prāvu klāstu mūzikas un ritma instrumentiem un dziedāja par Tēva brāli. Trešie Brenguļos paši bija sacerējuši dzejoļus par skaņām un trokšņiem, bet Kaugurieši runāja bezgala garu, skaistu dzejoli. Paši lielākie – ceturtie Brenguļos izcēlās ar īpašu talantu – katru troksni viņi bija pierakstījuši ar burtiem, piemēram, Pff – tilu – tulu – tirili, bet Kauguros 4.klases skolēni mūs priecēja ar dziesmu, kuras pavadījumu spēlēja ar dažādiem ritma instrumentiem un bija izcils solo dziedājums.

Pats aizraujošākais – sacensības un priecāšanās visiem kopā. Bērni, kuriem ir 3 un 4 gadi, spēlēja ‘Dienu un nakti’, dziedāja dziesmu par dzīvniekiem, kuri iebriduši pļavā, un vēl ļoti uzmanīgi klausījās, kas skan. Lielie pasacēni, kuriem jau 5 un 6 gadi, sacentās, kuras komandas telefons darbojas labāk, iemēģināja roku precizitātē, lai varētu uzmest riņķi garajam degunam un minēja mīklas.

Skolā citi uzdevumi, mazliet sarežģītāki: jāpieraksta dzirdētais skaņas avots, jāveido dzīvie teikumi. Interesanta bija pasakas ‘Vēja dāvana’ klausīšanās: daži spieda ausis ciet, citi mēģināja dzirdēt tikai pasaku, jo klausīšanās laikā skanēja arī dziesma, bet tas netraucēja būt dzirdīgiem un uzmanīgiem un papildināt teikumus par pasaku katrai komandai izdevās lieliski.

Noslēgumā katrs pasākuma ‘Skaņas un Trokšņi’ dalībnieks saņēma žetonu ar uzslavu un nelielu saldumiņu enerģijai. Visi kopā vienojāmies, ka svētkus svinēsim arī nākamgad. Paldies skolotājām un audzinātājām par atsaucību un palīdzēšanu svētku tapšanā!

Pasākumu foto slīdrāde: ŠEIT.
Pasākumu bildes: ŠEIT.
Raksts logopedia.lv: ŠEIT.

Logopēdu MA vadītāja Ilona Salna

Tālrunis: 29183835
E-pasts:
[email protected]
Skype: isv131313, Twitter: speech_therapy, Facebook: isv131313

Mājas lapa: www.logopedia.lv