Aktualitātes

 

Digitālo resursu apkopojums, kas noderēs attālinātajās mācībās

 

Lai atvieglotu mācīšanos attālināti, ir radīti vairāki digitālie rīki, kas palīdz gan skolēniem, gan viņu vecākiem. Daudzi no tiem ir noderīgi arī skolotājiem – lai sagatavotos stundai.

Tā kā katram – skolēniem, vecākiem un skolotājiem – ir vajadzīga atšķirīga informācija un atbalsts attālinātās mācīšanās procesā, arī iecienītākie digitālie rīki katram ir savi. Parasti tiek izmantoti pat vairāki. Vecāku vērtējums par pieejamajiem digitālajiem resursiem ir atzinīgs – tie esot mūsdienīgi, saistoši, bērnam saprotami un ar bagātīgu saturu. Īpašu atzinību skolēnu un vecāku vidū izpelnījies digitālais resurss zinzinitis.lv, kur saistošā veidā iespējams iepazīt mūzikas instrumentus, doties virtuālā piedzīvojumā, aplūkot dārgumus, izspēlēt spēli un veikt citus aizraujošus uzdevumus. Tāpat uzmanību izpelnījusies vietne fizmix.lv, kur interesantā veidā var apgūt fizikas likumus. Kā atzīst deviņus gadus veca puiša mamma, viņas dēls šo vietni apmeklē gandrīz katru dienu un veic tur atrodamos eksperimentus, kamēr lielā māsa vidusskolas sadaļā apgūst mācību vielu. Kāds tētis savukārt stāsta, ka kopš pērnā pavasara, kad bērnam sporta stundās uzdots vingrot, liekot lietā tavaklase.lv nodarbības, ko raida “Re:TV”, viņu ģimene joprojām izmantojot šo iespēju. Tas tāpēc, ka iepaticies treneris Dinārs, kurš vada šos treniņus.

Digitālo resursu arī Latvijā šobrīd ir visai daudz, atliek tikai izvēlēties!

fizmix.lv

Portālā saprotami, interesanti un ar praktiskiem piemēriem tiek skaidrota fizikas teorija, pievēršot pastiprinātu uzmanību elektrodrošībai un energoefektivitātei.

maciunmacies.lv
Vietnē pieejamas spēles un citi interaktīvi līdzekļi latviešu valodas apguvei. Daudz materiālu tieši jaunākiem bērniem un tiem, kam latviešu valoda ir svešvaloda.

zinzinitis.lv
Rakstniecības un mūzikas muzeja radītā platforma bērniem, kur saistošā veidā iepazīt mūzikas instrumentus, doties virtuālā piedzīvojumā, aplūkot dārgumus, izspēlēt spēli un veikt citus aizraujošus uzdevumus.

education.minecraft.net
Platforma angļu valodā – ietver daudz gatavu virtuālo mācību resursu, kuros iespējams skolēniem sadarboties uzdevumu risināšanā konkrētos priekšmetos, kā arī vienlaikus apgūt programmēšanas pamatprasmes. Pieejams vairāk nekā 100 gatavu nodarbību.

startit.lv

Sociāls izglītības projekts ar mērķi attīstīt skolēnu digitālās prasmes un veicināt padziļinātu informātikas un digitālo prasmju apguvi skolās. Sadaļā “Datorika” skolēniem un skolotājiem ir iespēja bez maksas apgūt datoriku un programmēšanas pamatus. Pieejami gatavi materiāli un darba lapas no 1. līdz 9. klasei, kā arī video formāta lekcijas par pirmās mājaslapas izveidi, programmēšanu, virtuālo realitāti, “Android” mobilo lietotņu izstrādi, robotiku, 3D modelēšanu un printēšanu.

tavaklase.lv

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) radīta izglītojošā platforma piedāvā 20 minūšu garas video mācību stundas, kur pedagogi un dažādu jomu entuziasti mācību priekšmetus pasniedz interesantā un uzrunājošā veidā. Audiovizuālās mācību stundas radītas visām klašu grupām, lai palīdzētu apgūt mācību vielu un arī labāk sagatavoties pārbaudes darbiem. Video skatāmi vietnē tavaklase.lv, kā arī tiešraidē divos virszemes TV kanālos: piektdienās “Re:TV”, bet pirmdienās “TV24”.

maconis.zvaigzne.lv
Apgāds “Zvaigzne ABC” piedāvā izglītības iestādēm un skolēniem vairāk nekā 300 dažādus digitālos mācību materiālus – mācību e-grāmatas, darba burtnīcas, metodiskos līdzekļus pedagogiem un testu materiālus.

uzdevumi.lv

Plašs materiālu klāsts no 1. līdz 12. klasei – uzdevumi, teorija un testi dažādos mācību priekšmetos. Katram uzdevumam ir pieejami risinājuma soļi, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un saprast savas kļūdas.

soma.lv
Vietnē pieejamas “Lielvārda” grāmatu e-versijas, viedgrāmatas, zinātniski mācību video, interaktīvās darba lapas, drukājamās darba lapas no pirmskolas līdz 12. klasei matemātikā, latviešu valodā, dabaszinībās, bioloģijā, fizikā, ķīmijā un ģeogrāfijā.

Mūzikas stundām skolotāji un vecāki īpaši iesaka platformas zinzinitis.lv/orkestra-skola un lnkc.gov.lv, kur pieejami digitālie resursi solfedžo. Tāpat ģimeņu vidū atzīts ir svētdienu rītos skatāmais Latvijas Televīzijas raidījums par mūzikas instrumentiem “Mūziķene” un balss ierakstītājs vocaroo.com.

Svešvalodu apguvē kā palīgs noder liveworksheets.com – plaša, interaktīva programma dažādās valodās, priekšmetos un dažādos virzienos gan pieaugušajiem, gan bērniem. Platforma liveworksheets.com sniedz iespēju izmantot ļoti lielu jau gatavo darba lapu resursu, kā arī ērti un viegli izveidot savām un savu klašu vajadzībām piemērotas “online” darba lapas. Vietnē var atrast materiālu par visdažādākajām tēmām, tostarp arī latviešu valodā, tikai jānomaina valoda, un darba lapu birums var sākties. Labs rīks vārdu krājuma apguvei ir quizlet.com. Tur iespējams izmantot gan jau gatavus vārdu krājuma komplektus, gan sastādīt savu unikālo, situācijai piemēroto komplektu. Skolēns šo var izmantot, lai mācītos ne tikai vārdu krājumu, bet arī rakstīt, klausīties, izskaidrot vārdus.

Mazākiem bērniem, arī pirmajām klasēm, interesanti uzdevumi un izglītojošas spēles pieejamas ziņu portāla LSM “Bērnistabā” – bernistaba.lsm.lv.

Īpaši pedagogiem noderīgi mācību un metodiskie materiāli pieejami “Skola2030” mācību resursu krātuvē skola2030.lv un Valsts izglītības satura centra vietnē visc.gov.lv. Savukārt platformā macibumateriali.lv skolotāji ievieto un apmainās ar pašu izstrādātiem materiāliem, kas iegūstami par samaksu. Tāpat apgāda “Zvaigzne ABC” e-grāmatnīca zvaigzne.lv piedāvā pedagogiem dažādus bezmaksas lejupielādējamus materiālus – skolotāja grāmatas, informātikas un vēstures uzdevumu sagataves.

Plašāks apkopojums par digitālajiem mācību rīkiem lasāms vietnē macospats.lv, kas tapusi IZM iniciatīvas “Mācos Pats” ietvaros. Iniciatīvu īsteno IZM sadarbībā ar vecāku organizāciju “Mammamuntetiem.lv” ar mērķi attālināto mācību laikā sniegt informatīvu un emocionālu atbalstu vecākiem, skolēniem, pedagogiem, izcelt pašvadītas mācīšanās ieguvumus un iespējas, kā arī radīt telpu diskusijām un pieredzes apmaiņai par šā brīža problēmsituācijām un iespējamajiem risinājumiem. Macospats.lv skatāmi arī ģimenes raidījuma “Vecāku stunda” ieraksti, kur speciālisti aplūko dažādas tēmas un sniedz atbildes uz aktuāliem jautājumiem, kas saistās ar attālināto mācīšanos.

 

Papildu informācija: Inga Akmentiņa-Smildziņa, “Mammamuntetiem.lv” vadītāja; tālr. 26466250, e-pasts: [email protected]

 
 
 

 

Aktualitātes izglītībā no 8.februāra

2021. gada 5. februārī, apstiprinot grozījumus Ministru kabineta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, valdība nolēma:

·         Ārkārtējo situāciju Latvijā pagarināt līdz 6.aprīlim.

·         1.– 12. klašu skolēni mācības turpina attālināti.

·         No 8. februāra skolēniem ir  iespēja apmeklēt individuālās klātienes konsultācijas mācību un emocionālajam atbalstam.

·         Individuālās konsultācijas klātienē apmeklē skolēni, kuriem ir nepieciešams psihoemocionāls atbalsts un palīdzība, kuriem ir nopietnas mācību grūtības.

·         Konsultācijas pieejamas  12.klases skolēniem, jo viņiem 2021. gada pirmajā pusgadā jākārto valsts pārbaudījumi.

·         Uz individuālajām konsultācijām klātienē skolēnam jāpiesakās iepriekš, vienojoties ar priekšmeta skolotāju par konsultācijas laiku.

·         Mācību priekšmetu konsultācijas, mācot un mācoties attālināti, skolotāji īsteno arī attālināti, izmantojot tālruni, WhatsApp, e-klases saziņu vai platformu Zoom.

Konsultāciju norises laikā klātienē jāievēro visas epidemioloģiskās drošības prasības:

  • konsultācijas nepieciešamību klātienē izvērtē skolotājs,
  • konsultācija nedrīkst būt ilgāka par 40 minūtēm,
  • izglītojamais un pedagogs valkā mutes un deguna aizsegu,
  • konsultāciju telpā drīkst atrasties tikai izglītojamais un pedagogs,
  • konsultāciju telpā jāievēro 2 m distance,
  • telpa jāvēdina pēc katras konsultācijas.

Individuālās konsultācijas skolēniem notiek saskaņā ar skolotāju konsultāciju laika grafiku ( grafiks ir pieejams http://zilupe.lv/vidusskola/konsultaciju-saraksts/ )

 
 
 

 

                                                  Apstiprinu:                                                                                                        

Zilupes vidusskolas direktore: A.Čekstere                               

  20.03.2020.

 

Zilupes vidusskolas attālinātas mācīšanās organizācijas kārtība

 

1.Vispārīgie nosacījumi

 

1.1. Attālinātās mācīšanās procesa organizācija tiek balstīta uz Zilupes vidusskolas mācību priekšmetu stundu saraksta 2019./2020.mācību gadam.

1.2. Individuālās konsultācijas un fakultatīvās nodarbības notiek saskaņā ar mācību priekšmetu stundu sarakstu un individuālo nodarbību grafiku. (skat.  novada mājas lapas www.zilupe.lv vidusskolas sadaļā)

1.3. Attālinātās mācīšanās procesa un komunikācijas nodrošināšanai tiek izmantota  www.e-klase.lv ,  www.uzdevumi.lv , kā arī telefoniski.

 

2.Attālinātās mācīšanās procesa organizācijas shēma

 

Skolotājs

Skolēns

Vecāki

Skolotājs ne vēlāk kā līdz mācību priekšmeta stundas sākumam e-klases žurnālā ieraksta tēmu un pievieno stundas vai stundu uzdevumus to veikšanas secībā, norādot saites, izpildes laiku un saziņas veidu (piem. tel.nr. ,e-pastu utt.)

Skolēns patstāvīgi plāno savu mācīšanos, izpilda skolotāja norādījumus.

Nodrošina, ka skolēns katru darba dienu mācību laikā ir mājās un ir gatavs piedalīties attālinātās mācīšanās procesā.

Laikā, kad notiek mācību stunda saskaņā ar ikdienas mācību stundu sarakstu, skolotājs ir sasniedzams telefoniski, e-klasē, Whatsapp , sniedz skaidrojumus skolēnam, komunicē ar skolēnu.

Skolēns uzdod jautājumus telefoniski vai rakstot e-klasē.

Nodrošina skolēnam datoru un / vai telefonu ar interneta pieslēgumu. Ja tas nav iespējams, ziņo par to skolai, lai tā varētu nodrošināt izdrukātus mācību materiālus.

Konsultācijas

Pēc mācību stundām skolotājs sniedz telefoniski vai e-klasē individuālas konsultācijas saskaņā ar individuālo nodarbību grafiku(skat novada mājas lapas www.zilupe.lv vidusskolas sadaļā)

Skolēns uzdod jautājumus, rakstot e-klasē, zvanot pa telefonu vai, piedaloties tiešsaistes nodarbībā.

 Nodrošina skolēnam datoru un / vai telefonu ar interneta pieslēgumu.

Atgriezeniskā saite

Skolotājs saņem informāciju no skolēna par uzdevumu izpildi norādītajā termiņā.

Skolēns iesūta skolotājam izpildīto uzdevumu norādītajā termiņā.

Informē klases audzinātāju, ja skolēns nevar izpildīt uzdoto slimības vai tehnisku iemeslu dēļ.

Skolotājs novērtē darbu un fiksē vērtējumu e-klasē saskaņā ar vērtēšanas kārtību.

 

 

Skolotājs sniedz kļūdu analīzi e-klasē vai telefoniski(individuāli vai klasei kopā) saskaņā ar mācību stundu norises laiku.

Skolēns uzdod jautājumus telefoniski vai rakstot e-klasē.

 

Katru darba dienu mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji savstarpēji komunicē telefoniski par mācību procesa īstenošanu.

 

 

 

3.Citi nosacījumi

3.1.Skolēniem, kuriem nav tehniskā nodrošinājuma vai radušies kādi citi sarežģījumi attālinātās mācīšanās nodrošināšanai, skolotājs sagatavo izdrukātus materiālus skolēniem un, vienojoties ar skolēna vecākiem par piegādes vietu, nodrošina mācību materiāla un atgriezeniskās saites pieejamību skolēnam.

3.2. Skolotājiem ir ieteikts samazināt apgūstamā mācību satura apjomu: jaunākajās klasēs līdz pat 50%, vecākajās klasēs – vismaz par 10%, attālināto mācību laikā lielāku uzsvaru likt uz formatīvo vērtēšanu.

 
 
 

 

Zilupes vidusskolas skolēniem un skolēnu vecākiem

Zilupes vidusskola informē, ka no 2020.gada 23.marta mācību process visu klašu skolēniem notiks attālināti. Bāzes platforma saziņai ar skolēniem un vecākiem ir e-klase, tādēļ lūgums regulāri pārbaudīt e-klases pastu un dienasgrāmatu, sekot līdzi informācijai e-klasē un skolas Zilupes novada mājaslapas zilupe.lv sadaļā Vidusskola.

No pirmdienas, 23.marta, visi skolēni un vecāki e-klasē saņems informāciju par mācībām attālināti atbilstoši stundu sarakstam (darba plānu skolēnam, noradījumus par to, kāds ir sasniedzamais rezultāts, kas viņiem jāiemācās, kādi uzdevumi jāveic, kādi mācību materiāli nepieciešami un kā viņi saņems atgriezenisko saiti, kā skolēni patstāvīgi vai ar vecāku starpniecību iesūtīs sagatavotos darbus).

Ja skolēnam ir ierobežota piekļuve internetam vai ierīcēm (ģimenē attālinātām mācībām vairākiem skolēniem ir pieejams tikai viens dators/planšete/viedierīce) uzdevumus skolēns varēs veikt, pats plānojot savu laiku, ievērojot skolotāja noteikto termiņu.

Jautājumus par veicamo darbu skolēns varēs uzdot skolotājam e-klasē caur e-klases pastu, izmantojot tālruni vai WhatsApp.

Ja kādā ģimenē ir skolēns, kuram nav pieejams interneta pieslēgums vai IT rīki pilnvērtīgam darbam, lūgums uzreiz informēt klases audzinātāju vai skolas vadību, un tad papīra formātā sagatavotus mācību materiālus skolēna vecāki varēs saņemt skolā.

Ja ir nepieciešama skolas psihologa vai speciālā pedagoga konsultācija, lūgums sazināties ar viņiem izmantojot e-klases pastu.

Vecākiem joprojām būs jāturpina informēt klases audzinātāju par skolēna nespēju piedalīties mācību stundās attālināti slimības dēļ.

Pirmās attālinātās mācīšanās nedēļas otrajā pusē e-klasē ievietosim aptauju, kurā vēlēsimies uzzināt vecāku un skolēnu viedokli par to, kā veicies, kas ir izdevies, kas būtu jāpilnveido. Atbildes apkoposim, izdarīsim secinājumus un, ja būs nepieciešams, veiksim korekcijas mācīšanās procesā.

Vecākiem vēlams nodrošināt ergonomisku, ērtu bērna darba vietu mājās, bet nevajadzētu veikt uzdevumus bērna vietā! Neaizmirstiet, ka jāievēro kopumā pie datora vai citām viedierīcēm pavadītais laiks. Speciālisti rekomendē gan vecāko klašu skolēniem, gan 14-15 gadus veciem bērniem nepārsniegt 2 stundu datora lietošanas laiku dienā, 11-13 gadus veciem bērniem nepārsniegt 1 stundu. Īsi, regulāri pārtraukumi ir daudz efektīvāki nekā gari un neregulāri. Ieteicams ik pēc 30 minūtēm pārtraukt darbošanos uz 510 minūtēm. Pārtraukumu laikā vēlams  pastaigāt pa telpu, veikt roku un acu vingrinājumus.

Aicinām gan skolēnus, gan vecākus būt atbildīgiem pret savu un citu cilvēku veselību. Skolēniem apzinīgi attiekties pret mācību procesu, pildīt uzdotus uzdevumus.

Darīsim mūsu darbu viegli un ar prieku!

Izturību, sapratni, veselību un pacietību!

Zilupes vidusskolas administrācija