Sludinājumi

 

Zilupes novada vēlēšanu komisija

Sakarā ar 12.Saeimas vēlēšanām

 2014. gada 4. oktobrī

Izsludināts konkurss

Iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanai

Iecirkņa numurs

Iecirkņa atrašanās vieta

Iecirkņa adrese

Piesākamo kandidātu skaits

629

Tautas nams

Tautas iela 1, Zilupe,

Zilupes novads

7

630

Zaļesjes administratīvajā ēkā

Zaļesjes c., Zilupes novads

7

640

Lauderu pagasta pārvalde

Lauderi, Zilupes novads

7

646

Pasienes pagasta aktu zālē

Pasienes c., Zilupes novads

7

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1) reģistrētajām politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;

2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

3) attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

 Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1) kurš prot latviešu valodu;

2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs;

4) kurš nav Saeimas, attiecīgās pilsētas domes, novada domes vai pagasta padomes deputāts;

5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikuma veidlapa jāiesniedz Zilupes novada domē (Raiņa ielā 13, ), pie sekretāres līdz 2014. gada 20. augustam plkst. 1500

Pieteikuma veidlapa atrodama CVK mājaslapā www.cvk.lv.

Zilupes novada vēlēšanu komisijas kontakttālruņi: komisijas priekšsēdētāja Jeļena Voitkeviča – 26589369, sekretāre Saule Jakušenoka – 28353010.

 

 
 
 

 

Zilupes novada vēlēšanu komisija

Sakarā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanām

2014. gada 24. maijā

Izsludināts konkurss

Iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanai

Iecirkņa numurs

Iecirkņa atrašanās vieta

Iecirkņa adrese

Piesākamo kandidātu skaits

629

Tautas nams

Tautas iela 1, Zilupe,

Zilupes novads

7

630

Zaļesjes administratīvajā ēkā

Zaļesjes c., Zilupes novads

7

640

Lauderu pagasta pārvalde

Lauderi, Zilupes novads

7

646

Pasienes pagasta aktu zālē

Pasienes c., Zilupes novads

7

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1) reģistrētajām politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;

2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

3) attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

 Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1) kurš prot latviešu valodu;

2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs;

4) kurš nav Saeimas, attiecīgās pilsētas domes, novada domes vai pagasta padomes deputāts;

5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikuma veidlapa jāiesniedz Zilupes novada domē (Raiņa ielā 13, ), pie sekretāres līdz 2014. gada 10. aprīlim plkst. 1500

Pieteikuma veidlapa atrodama CVK mājaslapā www.cvk.lv.

Zilupes novada vēlēšanu komisijas kontakttālruņi: komisijas priekšsēdētāja Jeļena Voitkeviča – 26589369, sekretāre Saule Jakušenoka – 28353010.

 

 
 
 

 

Zilupes novada vēlēšanu komisija

Sakarā ar pašvaldību vēlēšanām 2013. gada 1. jūnijā

Izsludina konkursu

Iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanai

Iecirkņa numurs

Iecirkņa atrašanās vieta

Iecirkņa adrese

Piesākamo kandidātu skaits

629

Tautas nams

Tautas iela 1, Zilupe,

Zilupes novads

7

630

Zaļesjes administratīvā ēkā

Zaļesjes c., Zilupes novads

7

640

Lauderu pagasta pārvalde

Lauderi, Zilupes novads

7

646

Pasienes pagasta aktu zālē

Pasienes c., Zilupes novads

7

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1) reģistrētajām politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;

2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

3) attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

 Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1) kurš prot latviešu valodu;

2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs;

4) kurš nav Saeimas, attiecīgās pilsētas domes, novada domes vai pagasta padomes deputāts;

5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikuma veidlapa jāiesniedz Zilupes novada domē (Raiņa ielā 13, Zilupe), pie sekretāres līdz 2013. gada 18. aprīlim plkst. 1600

Pieteikuma veidlapa atrodama CVK mājaslapā www.cvk.lv.

Zilupes novada vēlēšanu komisijas kontakttālruņi: komisijas priekšsēdētāja Jeļena Voitkeviča – 26589369, sekretāre Saule Jakušenoka – 28353010.

 
 
 

Zilupes novada vēlēšanu komisija paziņo 

Izsludināts konkurss

Iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanai.

Iecirkņa numurs

Iecirkņa atrašanās vieta

Iecirkņa adrese

Piesākamo kandidātu skaits

629

Tautas nams

Tautas iela 1, Zilupe,

Zilupes nov. Ludzas raj.

7

630

Zaļesjes administratīvajā ēkā

Zaļesjes c., Zilupes nov., Ludzas raj.

7

640

Lauderu pagasta pārvalde

Lauderi, Zilupes novads

7

646

Pasienes pagasta aktu zālē

Pasienes c., Ludzas raj.

7

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1) reģistrētajām politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;

2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

3) attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

 Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1) kurš prot latviešu valodu;

2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs;

4) kurš nav Saeimas, attiecīgās pilsētas domes, novada domes vai pagasta padomes deputāts;

5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikšanas termiņš līdz 26. janvārim.

Zilupes novada vēlēšanu komisijā, Raiņa iela 13, Jeļenai Voitkevičai

Kontakttālrunis pieteikšanai, sarakstu iesniegšanai  65707318

 
 
 

 

Zilupes novada pašvaldības dome izsludina jaunu

Zilupes novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās

termiņu līdz 2011.gada 19. augustam

Pretendentiem jāatbilst Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6.pantā noteiktām prasībām.  

Pretendenti dokumentus var iesniegt Zilupes novada pašvaldības sekretārei Ainai Borsukai pēc adreses Raiņa iela 13, Zilupe.

Telefons uzziņām 65707318.


 

Zilupes novada vēlēšanu komisija paziņo:

Izsludināts konkurss

Iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanai

11. Saeimas vēlēšanām

Iecirkņa numurs

Iecirkņa atrašanās vieta

Iecirkņa adrese

Piesākamo kandidātu skaits

629

Tautas nams

Tautas iela 1, Zilupe,

Zilupes novads

7

630

Zaļesjes administratīvajā ēkā

Zaļesjes c., Zilupes novads

7

640

Lauderu pagasta pārvalde

Lauderi, Zilupes novads

7

646

Pasienes pagasta aktu zālē

Pasienes c., Zilupes novads

7

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1) reģistrētajām politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;

2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

3) attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

 Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1) kurš prot latviešu valodu;

2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs;

4) kurš nav Saeimas, attiecīgās pilsētas domes, novada domes vai pagasta padomes deputāts;

5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikšanas termiņš līdz 25. augustam.

Zilupes novada vēlēšanu komisijā, Raiņa iela 13, Jeļenai Voitkevičai

Kontakttālrunis pieteikšanai, sarakstu iesniegšanai  65707318

 
 
 

 

Zilupes novada vēlēšanu komisija paziņo:

Izsludināts konkurss

Iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanai.

Iecirkņa numurs

Iecirkņa atrašanās vieta

Iecirkņa adrese

Piesākamo kandidātu skaits

629

Tautas nams

Tautas iela 1, Zilupe, Zilupes novads

7

630

Zaļesjes administratīvajā ēkā

Zaļesjes c., Zilupes novads

7

640

Lauderu pagasta pārvalde

Lauderu c., Zilupes novads

7

646

Pasienes pagasta aktu zālē

Pasienes c., Zilupes novads

7

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1) reģistrētajām politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;

2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

3) attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

 Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1) kurš prot latviešu valodu;

2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs;

4) kurš nav Saeimas, attiecīgās pilsētas domes, novada domes vai pagasta padomes deputāts;

5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikšanas termiņš līdz 30. Jūnijam.

Zilupes novada vēlēšanu komisijā, Raiņa iela 13, Jeļenai Voitkevičai

Kontakttālrunis pieteikšanai, sarakstu iesniegšanai  65707318