Parakstu vākšana par grozījumiem Latvijas Republikas Satversmē

 

 

No 1. līdz 30.novembrim notiks parakstu vākšana par grozījumiem

Latvijas Republikas Satversmē.

 

 No 2011.gada 1.novembra līdz 30.novembrim notiks parakstu vākšana likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" ierosināšanai.

Parakstu vākšanai nodotie Satversmes grozījumi paredz grozīt Satversmes 4., 18., 21., 101. un 104.pantu, iekļaujot tajā nosacījumu par krievu valodu kā otro valsts valodu.

Piedalīties parakstu vākšanā drīkst balsstiesīgie Latvijas pilsoņi, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase.

Parakstīties par Satversmes grozījumu projektu vēlētāji varēs pašvaldību noteiktajās parakstu vākšanas vietās Latvijā, kā arī Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs. Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nokļūt parakstu vākšanas vietās, bet vēlēsies piedalīties parakstu vākšanā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā.

Parakstu vākšana ir jārīko, jo 2011.gada 9.septembrī Centrālajā vēlēšanu komisijā tika iesniegts vairāk nekā 10 000 vēlētāju parakstīts likums „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”. Apkopojot un pārbaudot iesniegtos parakstus, Centrālā vēlēšanu komisija konstatēja, ka par Satversmes grozījumu ierosināšanu ir parakstījušies 12 533 vēlētāji.

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" tiks iesniegts parlamentā, ja parakstu vākšanā to atbalstīs ne mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 379 vēlētāji.

Sīkāka informācija www.cvk.lv