VERAS ANISIMOVAS LITERĀRĀ KOMPOZĪCIJA “KAMĒR SVECE DEG…”

 

c. Pasiene, Pasienes pagasts, Ludzas novads

t. +371 29187305

inspiron25@ inbox.lv 

Vera Anisimova (02.09.1928- 15.07.2011) ir divu dzejas grāmatu autore. Viņas dzejoļi iekļauti Latvijas krievu dzejas antoloģijā, mūsu novadniece ir publicējusies daudzos periodikas izdevumos.

Dzimusi Ukrainā, bet savas dzīves pēdējos četrdesmit sešus gadus nodzīvojusi Latvijā. Piecus no tiem - Pasienē. Šeit, Pasienes kapos, ir arī viņas mūža mājas. Dzeju rakstījusi visu savu apzinīgo mūžu. Dzejas tematika ir daudzšķautnaina, īpaši uzsvērta augstu tikumisko ideālu nozīme cilvēku dzīvē, izceļot jaunradi, pienākumu, godu un mīlestību.

Otra Veras Anisimovas jaunrades izpausmes forma bija rokdarbi. Autores izšūto dvieļu kolekcija ir unikāla sava izpildījuma un redzējuma dēļ, tie ir autordarbi, kas bieži vien ilustrē arī viņas radīto dzeju.

Dzejnieces meita Ņina Adeleviča piedāvā literāru kompozīciju “Kamēr svece deg…” 30min, 1 h vai 1,5 h garumā krievu valodā. Kompozīciju papildina Veras Anisimovas izšuvumi.

Strādā arī izbraukumā.

Iepriekšēja pieteikšanās!