NEPARASTI MARŠRUTI AZARTISKIEM CEĻOTĀJIEM

Nr.

p.k

 

Maršruta īss apraksts

Attālums

(km)

 

Pārvietošanās veids

Piezīmes

1.

SENSLĀVU RAKSTU VALODAS DARBNĪCA

 

Lauderu vēsturisko liecību krātuve, Rožu iela 6, Lauderi, tālr. +371 28204084

Lauderu Sv.Nikolaja pareizticīgo baznīca tālr. + 371 29974318

Tāšu darbnīca m. “Bites”, c. Savelinki, Zaļesjes pag., Zilupes novads, tālr. +371 28656530

Aizraujošs ekskurss vēsturē ar artefaktu apskati un praktiskām darbnīcām.

Piedāvājuma ietvaros vienreizēja iespēja apskatīt autentiskas vēstures liecības Lauderu vēsturisko liecību krātuvē. Varēsiet izpētīt pareizticīgo liturģijā joprojām lietoto senslāvu rakstu valodu un iemēģināt roku rakstīšanā uz vaskotiem dēlīšiem. Tā rakstīja pirmajā Lauderu pagasta skolā 1862.gadā, kas kā baznīcas skola darbojās līdz pat 1921.gada 22.oktobrim, kad to savā pārvaldījumā pārņēma Latvijas Izglītības ministrija.

Tālāk ceļojums vedīs uz tāšu darbnīcu Zilupē, kur izgatavosiet personalizētu rokassprādzi ar savu godavārdu senslāvu rakstu valodā.

Senslāvu valoda Zilupes novada iedzīvotāju ikdienā ienāca uz palikšanu līdz ar pareizticības izplatīšanos mūsu reģionā. Tā, mūsuprāt, ir unikāla nemateriālā kultūras mantojuma saglabātā daļa. Zilupes novada Lauderu bibliotēkas novadpētniecības fondos ir nonācis liels apjoms faktoloģiskās informācijas par novada vēsturi (t.sk. baznīcas gada grāmatas senslāvu valodā).

 

17 km

Autotransports

Velosipēds

kājām

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās visos objektos

Nr.

p.k

Maršruta īss apraksts

Attālums

(km)

Pārvietošanās veids

Piezīmes

2.

Pasienes suņu stāsti laika griežos

Suņu stāsti sākas ar Dominikāņu mūku laikiem Pasienes baznīcā. Pa ceļam iespējams uzklausīt mednieku, robežapsardzes vai šķirnes suņu īpašnieku stāstus. Nobeigumā piedāvājam pašiem no māla izgatavot svilpavnieku suņa veidolā.

 (gids: +371 28656530)

Nepieciešama pase un caurlaide!

 

16 km

 

 

 

 

Autotransports

Papildus pasta izdevumi

3.

Dzimtās vietas sauc!

Pa slavenu novadnieku dzimtajām vietām

a)    Pa Martas Skavronska (Katrīnas I) bērnības takām


Ceļojums vedīs pa Martas bērnības dienu takām, vēstot par mirkļiem, pirms viņa kļuva par
Katrīnu I. Starp citu, iespējams , pateicoties tieši lāčiem,Marta kļuva par Viņas Augstību Krievijas ķeizarieni.

(gids: +371 28656530)

 

b)      Pirmā Latgales dzejniece Konstance Benislavska

Leģendārās personības Konstances Benislavskas dzimta bija dziļi iesakņojusies mūsu novadā.Ceļojuma laikā mēģināsim izsekot viņas likteņa teju neticamajiem pavērsieniem.

(gids: +371 28656530)

Nepieciešama pase un caurlaide!

 

 

 

 

 

 

2,5km

 

 

 

 

 

 

Aptuveni 60 km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kājām

 

 

 

 

 

 

 

Autotransports

 

 

 

Nepieciešams autotransports, lai nokļūtu līdz maršruta sākumam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pa Martas Skavronska (Katrīnas I) bērnības takām

Pirmā Latgales dzejniece Konstance Benislavska

4.

Pa filmu tapšanas pēdām

Īsais aplis

Garais aplis

Viss maršruts

(gids: +371 28656530)

Nepieciešama pase un caurlaide!

 

 

1 km

19 km

35 km

 

Zirgi

Zirgi

Autotransports

Zirgu  pajūgos vietu skaits limitēts.

Zilupes novadā ir uzņemtas jau 7 slavenu režisoru filmas.

5.

Saules zīmes Zilupes novadā

Austras koks

Sopatņi

Pasienes baznīca

Zilupe

(gids: +371 28656530)

Nepieciešama pase un caurlaide!

 

65 km

Autotransports

Vai zinājāt, ka Zilupē saule lec par 31 minūti agrāk nekā Ventspilī?

6.

Interaktīva orientēšanās spēle „Iepazīsti Zilupi!”

Pildot dažādus āķīgus uzdevumus jūs ne tikai iepazīsiet Zilupi, bet arī atklāsiet savu tuvāko slēptākos talantus un izcilākās rakstura īpašības. Pamēģiniet! Nenožēlosiet!

 

(gids: +371 28656530)

1.2 km

Kājām

Īpaši kolektīviem piemērots maršruts

7.

ATKLĀJ ZVANU PASAULI!

 

mob.t. +371 29974318

Zvanu skaņas priecē, iedvesmo, dziedina dvēseli un atsauc patīkamas atmiņas… Pirmais skolas zvans, Ziemassvētku zvaniņi, zvārguļi pie kamanu ilksīm… Visam pāri - baznīcas zvani. Tas nav tikai skaists skaņu virknējums, bet gan apzināts vēstījums pasaulei. Palīdzēsim to atklāt arī jums.

Apmeklējumam nepieciešama pase (ID karte) un Valsts robežsardzes izsniega caurlaide!

 

Autotransports

Velosipēds

kājām

Atrodas pierobežas joslā, 8 km no Zilupes  Iepriekšēja pieteikšanās.