DABA UN AKTĪVĀ ATPŪTA

 

Nr.

p.k

Maršruta īss apraksts

Attālums

(km)

Pārvietošanās veids

Piezīmes

1.

ZILUPES NOVADA DIŽKOKU STĀSTI

+371 28656530

Dižkoki ir ne tikai unikāla  dabas vērtība, bet arī dažādu vēsturisko līkloču liecinieki ,un katram no tiem ir savs stāsts (Katrīna l, Katrīna ll, barons Rozens, Konstance Benislavska).


 

 52 km

 

 

   Autotransports


Nr.

p.k

Maršruta īss apraksts

Attālums

(km)

Pārvietošanās veids

Piezīmes

2.

DABAS SIMFONIJA ZIRGU RATOS

t.+371 26153860

Maršruts vijas starp gleznainiem Latgales pakalniem, K.Ulmaņa  liepu aleju  un vēstī par lauksaimnieku aktivitātēm mūsu novadā dažādos laika posmos. Izbraukumā zirgu ratos  vienlaicīgi var doties līdz 16 cilvēkiem.


        5 km

 


      

        Zirgu rati

Nr.

p.k

Maršruta īss apraksts

Attālums

(km)

Pārvietošanās veids

Piezīmes

3.

SAUSO  SMILTĀJU ZĀLĀJU TAKA

t.+371 28656530

Sauso smiltāju zālāji ir ES nozīmes biotops, kas ir ļoti rets, tanī skaitā, arī Latvijā. Lauka ekskursijas laikā gūsiet priekšstatu par sauso smiltāju zālāju aizsardzību, iepazīsiet bioloģiski vērtīgo  zālāju indikatorsugas un  pupuķu dzīvotni. Varēsiet nobaudīt tepat ,smiltāju zālājos, vāktās zāļu tējas un iegādāties (ierobežotā daudzumā) to stādus.


 

        0.5 km


 

 

        kājām

Maršruts pieejams vasaras mēnešos

Nr.

p.k

Maršruta īss apraksts

Attālums

(km)

Pārvietošanās veids

Piezīmes

4.

ZILUPES ZIRGAUDZĒTAVA

t.+371 28880484

Zilupes zirgaudzētavā, kas ir viena no lielākajām Latvijā, aizrautīgā ekskursijā  iepazīsiet šķirnes sporta zirgu dzīvi.


 

 


 

          kājām

Var paņemt zirgiem cienastam burkānus

Nr.

p.k

Maršruta īss apraksts

Attālums

(km)

Pārvietošanās veids

Piezīmes

5.

ZILUPES  SENLEJAS  STĀSTI

+371 28656530

Zilupes senleja ir Latgales miniatūra ar tai raksturīgo reljefu, upi, ezeriem, kultūrvēsturisko   mantojumu. Kādreiz  tajā  slējās divi latgaļu pilskalni, šobrīd mājvietu radusi Zilupes zirgaudzētava.

 

5 km

 

 

 

Kājām,

autotransports

 


6.

Vienas dienas laivu maršruti

a)      Pedeļova-Zilupe

b)      Katalova-Zilupe

c)      Terehova-Zilupe

d)      Saveļinki-Dilāni

(konsultants: +371 28656530)

Līdzi jābūt caurlaidēm un pasēm!

 

 

Ar laivu

Iespējams pasūtīt zemnieku ’’dīnišķis’’ (pusdienas)

7.

Medus ceļš

Dravas apskate
Medus degustācija
Vaska apstrādes process
Bitenieku stāsti

 

(gids: +371 27888783)

18 km

Autotransports

Biškopības produktus var iegādāties dažāda tilpuma fasējumā