SAVELINKU KAPLIČA

Tālr. +371 28656530, Kalna iela4, Zilupe, Ludzas novads

 

Savelinku kapliča ir valsts nozīmes aizsargājamais objekts. Ievērības un apbrīnas cienīgi ir ar 18.gs.sāk. baroka kokgriezumiem dekorētie altāri. To veidošanā izmantots tikai nazis. Pastāv hipotēze, ka Savelinku kapličas mākslinieciski augstvērtīgie altāri varēja rasties sastībā ar Pasienes klostera administrācijas un dominikāņu mūku darbību.