PJOTRA GORŠANOVA DRAVA

Domes iela 13, Zilupe, Ludzas novads.

Tālr.:+371 26712388

Pjotrs Goršanovs pārstāv bitenieku dinastiju un visu mūžu veltījis  šī aroda prasmju pilnveidošanai. Viņa drava atrodas pierobežas zonā, kur bites medu ievāc dabīgajās ganībās.Produkcijas kvalitātes ekspertīzi regulāri veic Krievijas lāči. Tas ir garants, ka medus ir ekoloģiski tīrs un veselīgs.

Biškopības produkcijas degustācija, iegāde, iepriekš piesakoties, iespējama Zilupē, Domes ielā 13.