Aktualitātes!

 

            Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novada tūrisma speciālisti ievieš jaunu tradīciju- tematisko brīvdienu piedāvājumu. Plānojot turpmāko darbu topošajā Ludzas novadā, tika meklētas idejas, kas jau šobrīd apvienotu visus četrus novadus, bet tajā pašā laikā, gan vietējiem iedzīvotājiem, gan ceļotājiem, ļautu iepazīt katras vietas unikalitāti.

            Šo tematisko dienu mērķis ir katra mēneša vienā no nedēļas nogalēm pievērsties kādai konkrētai stihijai, tradīcijai vai amatam un caur tiem iepazīstināt apmeklētājus ar kādu vietu, saimniecību, cilvēku vai sajūtu. Šajā, 2021. gadā, ir iezīmēti 10 tematisko brīvdienu piedāvājumi sākot ar aprīļa izskaņu un beidzot ar ziemas saulgriežiem.

            Pirmais no tematiskajiem brīvdienu piedāvājumiem ir plānots 30. aprīlī un veltīts gaisa stihijai un tās varenākajiem baudītājiem- putniem. Putnu dienās ģimenes ar bērniem varēs iepazīt putnu dziesmas, apgūt prasmi izgatavot putnu būrīšus, apmeklēt apskates saimniecību, kurā mīt pie 30 dekoratīvo baložu šķirņu pārstāvju un daudz kas cits.

            Jau šobrīd aicinām jūs ieplānot savu laiku un atzīmēt šī gada tematisko brīvdienu piedāvājuma datumus- Purva dienu 22. maijā, Pļavas dienu 26. jūnijā, Ūdeņu dienu 18. jūlijā, Saimes galda dienu 21. augustā, Dzelzceļa dienu Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros 18. septembrī, Meža dienu 25. septembrī, Zemes dienu 16. oktobrī, Spēka dienu 13. novembrī un Zvaigžņu dienu 11. decembrī.

            Plašāku informāciju un detalizētu programmu drīzumā varēsiet meklēt Ludzas novada tūrisma mājaslapā visitludza.lv vai pie Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes tūrisma speciālistiem.

 
 
 

 

Paziņojums par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmi dabas liegumam “Grebļukalns”

 

Informācija laikrakstam “Zilupes Novada Vēstis”, Zilupes novada pašvaldības mājaslapai un Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapai

 

2020.gada 27.oktobrī plkst. 14.00 notiks tiešsaistes (attālināta) informatīva sanāksme par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma Grebļukalns” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu. Dalībai sanāksmē jāreģistrējas līdz 26.oktobrim, rakstot uz e-pastu [email protected], kā arī aicinām iesūtīt jautājumus un priekšlikumus izskatīšanai sanāksmē. Ja nepieciešama tehniska palīdzība dalībai attālinātajā sanāksmē, sazinieties ar Zilupes novada pašvaldību (kontaktpersona Ilga Ivanova, tālrunis 28656530, Raiņa iela 13, Zilupe).

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, e-pasts: [email protected], tālr. 67557668).

No 2020.gada 12.oktobra tīmekļvietnē www.vkb.lv un www.daba.gov.lv būs pieejama videoprezentācija un citi informatīvie materiāli, kas iepazīstinās ar dabas lieguma “Grebļukalns” izveidošanas mērķiem, dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un aktivitātēm un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

Dabas liegums “Grebļukalns” pastāv kopš 1957.gada, kopš 2004.gada tā ir Natura 2000 teritorija, kas 246 ha platībā ietver priežu mežiem klātu osa pauguru un divus ezerus tā piekājē. Grebļukalnā sastopamas vairākas retas un aizsargājamas augu, putnu un bezmugurkaulnieku sugas, piemēram, meža silpurene, smiltāju esparsete un esparsetu zilenītis.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas arī teritorijas dabas vērtības. Šobrīd noteikti sekojoši dabas aizsardzības plāna izstrādes uzdevumi, kuru īstenošanā aicinām iesaistīties ikvienu:

1)           priekšlikumi dabas lieguma robežu un aizsardzības režīma izmaiņām, kas nodrošinātu gan aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, gan zemes īpašnieku interešu ievērošanu,

2)           sugu un biotopu apsaimniekošanas pasākumu un dabas tūrisma un atpūtas infrastruktūras plānošana, izvērtējot līdz šīm veiktās apsaimniekošanas efektivitāti, iesaistot zemes īpašniekus, pašvaldību un vietējos iedzīvotājus apsaimniekošanas pasākumu veikšanā.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un ikvienu interesentu iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 2020.gada 17.novembrim, adresējot tos plāna izstrādātājiem SIA ”Vides Konsultāciju Birojs”.

Plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Aicināti visi interesenti!

 
 
 

 

Iepazīsti tauriņu pasauli dabas liegumā „ Grebļukalns”

Zilupes novada pašvaldība un Dabas aizsardzības pārvalde aicina apmeklēt pasākumu „Ciemiņu nakts dabas liegumā ”Grebļukalns”, kas norisināsies š. g. 27. jūnijā atpūtas vietā pie Šešku ezera, Pasienes pagastā, Zilupes novadā.

Dabas liegums “Grebļukalns” aizņem 212,3 ha lielu platību un ir īpašs ar klimatu un augu valsti. Tā ir lielākā tauriņu populācijas vieta Baltijas valstīs (ap 500 sugu), 80% no tiem ir nakts tauriņi. Tepat atrodas arī 5,4km gara osu grēda. Lai saglabātu vietas unikalitāti un stāstītu par šeit sastopamām dabas vērtībām, vienreiz gadā aicinām “ciemos pie tauriņiem”.

Lai tālā ceļa braucējiem ceļojums būtu iespaidiem bagātāks, no plkst. 20.00 līdz plkst. 23.00 Šuškovā, 4,5 km pirms Grebļukalna (braucot no Ludzas puses), būs iespēja ciemoties zemnieku saimniecības “Purvmaļi” zemeņu laukos (ieeja saimniecībā 1 EUR). Saimnieku stāsti, degustācija, ogu iegāde. 

Pasākuma otrajā daļā, pēc plkst. 23.00 galvenie pasākuma varoņi būs kukaiņi, īpaši naktstauriņi, galvenais stāstnieks – Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieks, entomologs un tauriņu pētnieks Guntis Akmentiņš. Savukārt klausītāju un dalībnieku lomā var iejusties ikviens pasākuma apmeklētājs.

Tauriņu pievilināšanai tiks izmantota gaismas lampa, par katru atlidojušo naktstauriņu sugu Guntim Akmentiņam būs kas sakāms. Uz gaismas apspīdēta ekrāna vairāku stundu garumā varēs apskatīt un iepazīt naktī aktīvās sugas, uzzināt svarīgāko par tauriņu sugām, dzīvesveidu un aizsardzību.

Turpat norisināsies arī āra lukturu darbnīca un cienāšanās ar zāļu tējām.

No plkst. 2.00 ir paredzēts nakts pārgājiens ( 6,4 km) pierobežā ar brokastīm rītausmā. Dalības maksa 5 EUR personai.

Lai ievērotu valstī noteikto sanitāro protokolu kultūras norišu vietām, lūgums laicīgi pieteikties vēlamajām aktivitātēm, jo dalībnieku skaits ir ierobežots. Pēc atļautā limita sasniegšanas, reģistrācija dalībai būs pārtraukta.

Apmeklētāji tiek aicināti saģērbties atbilstoši laika apstākļiem un paņemt līdzi visu savai labsajūtai nepieciešamo (pledu, pretinsektu līdzekli, lukturīti, sēdvirsmu utt.). Aptuvenais pasākuma ilgums līdz plkst.5.00 rītā.

Uzmanību! Pasākuma vieta atrodas pierobežas joslā, tas nozīmē, ka apmeklētājiem jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments (derīga pase vai ID karte) un laicīgi pieteikta caurlaide.

Papildus informācija pa tālr. 28656530 vai [email protected]

Informāciju sagatavoja :

Zilupes novada tūrisma organizatore Ilga Ivanova t. 28656530

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

          Nolikums                    

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

                   Nolikums                          Pieteikuma veidlapa

 
 
 

 

Par konkursa „Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2018” laureātu kļūst zilupietis Jurijs Ivanovs

Valsts svētku priekšvakarā Latgales plānošanas reģions ir izvērtējis un noteicis uzvarētājus konkursā  „Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2018” sešās nominācijās: „Gada inovācija”, „Gada mājražotājs”, “Gada tūrisma pakalpojuma sniedzējs”, „Gada jaunais komersants 2018”, „Sociāli atbildīgs uzņēmums”, „Gada amatnieks”

Konkursa komisija veica izvirzīto pretendentu atbilstības pārbaudi un vērtēšanu, saskaņā ar konkursa nolikumu, kur katrai nominācijai bija noteikti kritēriji, izvērtējot izvirzītāju sniegto informāciju pieteikuma anketās. Pretendents,  ar lielāko iegūto punktu skaitu, kļuva par uzvarētāju savā nominācijā.

Nominācijā „Gada amatnieks” par uzvarētāju kļuva arī tāšu meistars Jurijs Ivanovs no Zilupes novada. Lepojamies!

Šajā nominācijā tika vērtēti Latgales reģionā darbojošies amatnieki, kuru piedāvātais produkts, pakalpojums, radītās vērtības veicina reģiona atpazīstamību un amatu prasmju popularizēšanu. Tāpat arī tika vērtēta sadarbība ar reģiona pašvaldībām, to institūcijām, izglītības iestādēm, organizācijām, produkta daudzveidība un kvalitāte, pieejamība klientiem.

 
 
 

 

Pašā septembra viducī Lūznavas muižā norisinājās Latvijas valsts simtgades pasākuma” Reģionu dienas" aktivitāte "Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt" reģionālā diskusija. Pasākuma laikā bija iespēja atskatīties uz jau paveikto.

Diskusijas laikā tika prezentēts izveidotais video un apskatāma Latgales reģiona ainavu dārgumu stendu ceļojošā izstāde.

Jau no 2017. gada Latvijas iedzīvotāji tika mudināti pieteikt sava reģiona ainavas – vērtības ar ko mēs lepojamies. Latgales reģiona iedzīvotāji bija paši aktīvākie jau no paša sākuma. Vispirms tika saņemti 193 pieteikumi Latgales reģiona ainavu dārgumu statusam, no tiem balsojumam tika atlasīti 43 – par to lēma Ainavu ekspertu padome.

Savukārt, summējot iedzīvotāju balsojumu kopā ar Ainavu ekspertu padomes lēmumu, tika noskaidroti Latgales reģiona 10 ainavu dārgumi.

Patiess prieks un lepnums par Zilupes novadu, jo Sv.Dominika Pasienes Romas katoļu baznīcas un Zilupes senlejas ainava ir to vidū.

Vēlos personīgi pateikties ikvienam, kas ar savu pašaizliedzīgo darbu ir palīdzējuši sasniegt tādu rezultātu. Īpaši pateicos visiem, kas .palīdzēja organizēt balsojumu, iesniedza fotogrāfijas un savus atmiņu stāstus.

 
 
 

 

Talka Grebļukalnā

2.oktobrī Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas kolēģi dabas liegumā “Grebļukalns” talkoja kopā ar BTA Latvija darbiniekiem, un pārstāvjiem no uzņēmuma “Latvijas valsts meži””, Daugavpils Universitātes, Zilupes novada pašvaldības un Pasaules Dabas Fonds. Kopīgiem spēkiem talcinieki veica darbus, lai radītu labvēlīgus apstākļus retā dienas taureņa - esparsetu zilenīša - populācijas palielināšanai. Sugai piemērotajā biotopā, kur aug īpaši aizsargājamais augs - smiltāju esparsete, kas ir arī šī tauriņa barības augs, novērota aizaugšana un augam nepiemērotu augšanas apstākļu veidošanās. Kopīgiem spēkiem no krūmu apauguma atbrīvoti četri aizsargājamai augu sugai piemēroti klaji laukumi.

Paveiktas darbs ir turpinājums Dabas aizsardzības pārvaldes un Daugavpils Universitātes 2017.gadā uzsāktajām aktivitātēm dabas liegumā “Grebļukalns”, lai izvērtētu piemērotākās dzīvotņu atjaunošanas vietas un izstrādātu apsaimniekošanas pasākumu kompleksu plānu.

Mīļš paldies visiem talciniekiem!

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Projekta “1836” gājiens Māras ceļā Zilupe-Cibla-Līdumnieki

Par godu Latvijas simtgadei fonds „1836” veido mūsu valstij dāvanu – tūrisma maršrutu apkārt Latvijai, kas būs aptuveni 1836 kilometrus garš. „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!” projektā var piedalīties ikviens interesents, noejot sev vēlamo ceļa posmu kādā no pierobežas ceļiem.

Nedēļas nogalē – 11.,12. un 13. maijā – notiks šī gada trešais fonda „1836” gājiens no Zilupes līdz Līdumniekiem. Zilupes iedzīvotāji ir mīļi aicināti pievienoties gājējiem nakts ekskursijā piektdien vai sadziedāšanās pasākumā pie kopīga ugunskura mājās “Bites”. Ikviens tiek aicināts pievienoties šim pasākumam un noiet kādu ceļa posmu gājienā. Pārgājiens sāksies sestdien, kur ceļš 27 km garumā vedīs no Zilupes līdz Ciblai. Otrā gājiena dienā plānots noiet 20 km līdz Līdumniekiem. Kā jau tradīcija gājiena noslēgumā plkst. 18:36 Līdumnieku estrādē izskanēs fonda „1836” un draugu koncerts.

Plašāka informācija par brīvdienu programmu pieejama fonda mājas lapā: https://ej.uz/etp5

Abu dienu gājiena karte https://goo.gl/7aAbbm

Lūgums apstiprināt savu dalību, aizpildot ANKETU https://goo.gl/forms/cjKuePPS0HtgZpIj1

Papildu informācija par pasākumu:

Zilupes novada tūrisma organizatore

Ilga Ivanova

T.28656530

 
 
 

 

2018. gada 25. janvārī

Informācija medijiem

Zilupes novada Grebļukalnā atjaunots retā taureņa esparsetu zilenīša   populācijai būtisks biotops

Lai radītu labvēlīgus apstākļus retā dienas taureņa - esparsetu zilenīša - populācijas palielināšanai, Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) sadarbībā ar Daugavpils Universitātes zinātniekiem, sakopusi un atjaunojusi šīs sugas taurenim nepieciešamo biotopu.

Pārvaldes eksperts Guntis Akmentiņš stāsta, ka dabas liegums "Grebļukalns" un tā tuvākā apkārtne ir vienīgā Latvijā zināmā atradne īpaši aizsargājamai dienas tauriņu sugai - esparsetu zilenītim. Sugai piemērotajā biotopā, kur aug īpaši aizsargājamais augs - smiltāju esparsete, kas ir arī šī tauriņa barības augs, novērota aizaugšana un augam nepiemērotu augšanas apstākļu veidošanās.

Lai situāciju uzlabotu, Pārvaldes Latgales reģionālā administrācija kopā ar Daugavpils Universitātes speciālistiem nolēma, ka vietās, kur tauriņi iepriekš bija konstatēti, būtu nepieciešanms sakopt biotopu, bet pirms tam izvērtēt piemērotākās dzīvotņu atjaunošanas vietas un izstrādāt apsaimniekošanas pasākumu kompleksu plānu.

Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta ietvaros Grebļukalna apkārtnē atsevišķas platības atbrīvotas no krūmiem un zzemsedze no lapām, sūnām un skuju nobirām. Šādā veidā radīti piemēroti apstākļi, lai taureņa barības auigs – smiltāju esparseta  - varētu izsēties un vairoties..

Dabas eksperti, apsekojot zilenītim piemērotākās vietas Grebļukalnā, sniedza ieteikumus krūmu apauguma novākšanai un klajo laukumu veidošanai. Šie darbi tika saskaņoti arī ar mežu apsaimniekotāju A/S „Latvijas valsts meži ” un Valsts kultūras pieminekļu inspekciju

 “Kaut gan tika paveikts ievērojams darbs Grebļukalnā dzīvojošās retās un aizsargājamās tauriņu sugas saglabāšanai, vēl jaunu piemērotu dzīvotņu platības būtu jāpalielina arī nākamajos gados. Dabas aizsardzības pārvalde un Daugavpils Universitāte kā šī projekta ierosinātājas un realizētājas cer, ka rīkojot talkas Grebļukalnā, atsauksies arī apkārtējo pagastu iedzīvotāji, kuriem nav vienaldzīgs Latvijā tik ļoti reti sastopamā tauriņa liktenis,” piebilst G. Akmentiņš.

Informāciju sagatavoja:

Regīna Indriķe
Dabas aizsardzības pārvaldes
Latgales reģionālās administrācijas|
Dabas izglītības centra vadītāja
Mob. tālr.+ 371 29139677
[email protected]

 
 
 

 

 
 
 

 

VITĀLIJA TARARAKA FOTOGRĀFIJA  APSKATĀMA IZSTĀDĒ SV. PĒTERA BAZNĪCĀ RĪGĀ.

Atzīmējot Latvijas republikas proklamēšanas gadadienu, 2017. gada 15. novembrī Rīgā, Sv. Pētera baznīcā tika atklāta fotogrāfiju izstāde „ Latgales veltījums Latvijai.” No 96 autoru pieteiktajām ap tūkstoti fotogrāfijām žūrija izstādei atlasīja 50 augstvērtīgākos darbus. Prieks, ka starp izstādes eksponātiem redzama arī mūsu Vitālija Tararaka fotogrāfija.

 
 
 

 

09.11.2017., Daugavpils

 PADALIES AR SAVIEM STĀSTIEM UN ATTĒLIEM PAR LATGALES AINAVU DĀRGUMIEM

 Oktobra izskaņā Ainavu ekspertu padome* ir pieņēmusi lēmumu elektroniskajā Latvijas ainavu dārgumu krātuvē iekļaut 50 ainavas no 5 plānošanas reģioniem kopā, atlasot tās no 243 izvirzītajām.

 No Latgales plānošanas reģiona krātuvē tika iekļautas šādas ainavas: Aglonas bazilikas ainava, Daugavas loku ainava, Daugavpils cietokšņa ainava, Latgales krucifikss lauku ainavā, Ludzas pilsētas ainava ar ezeriem un pilsdrupām, Lūznavas muižas ainava, Mākoņkalna apkārtnes ainava, Rāznas ezera ainava, Svētā Dominika Pasienes Romas katoļu baznīcas ainava un Zilupes senlejas ainava.

Turpmākajos mēnešos par šīm un citu reģionu ainavām elektroniskajā Ainavu dārgumu krātuvē tiks apkopota informācija, lai atspoguļotu ainavas mainību vairāku desmitu gadu garumā gan fotogrāfiju, gan atmiņu stāstu veidā. Tāpēc aicinām ikvienu no 2017. gada 10. novembra līdz 2018. gada 14. februārim tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv iesniegt savu atmiņu stāstu, fotoattēlus un ierosinājumus ainavu dārgumu saglabāšanai nākotnei.

Atmiņu stāstus par notikumiem un zīmīgām personībām saistībā ar ainavu dārgumiem var iesniegt arī rokrakstā, tos ieskenējot un sūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected]. Aprakstu un fotoattēlu skenēšanā un iesūtīšanā palīdzību varēs saņemt arī publiskajās bibliotēkās.

No iesūtītajiem fotoattēliem, stāstiem un ierosinājumiem 2018. gadā tiks veidotas reģionālās izstādes un organizētas diskusijas. Diskusijās runās par to, kādu Latviju vēlamies redzēt nākamajās simtgadēs un darbiem, kas darāmi, lai ainavu dārgumus saglabātu nākamajām paaudzēm.

Pavisam balsošanas laikā, kas norisinājās no 2017. gada 15. augusta līdz 15. oktobrim, ir saņemti 45 382 balsojumi un atbalsts ir pausts visām 243 izvirzītajām ainavām. No kopējā balsojuma gandrīz 40% balsu tika atdotas tieši par Latgales ainavu dārgumiem, par ko izsakām pateicību ikvienam balsotājam!

Visu 50 ainavu dārgumu krātuvē iekļauto ainavu saraksts alfabētiskā secībā ir pieejams pielikumā. Atsevišķos gadījumos balsošanai izvirzīto ainavu nosaukumi ir precizēti vai papildināti, uzsverot ainavu īpašās vērtības.

*Ainavu ekspertu padomē iekļauti pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, Zemkopības un Kultūras ministrijas, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu apvienības, Reģionālo attīstības centru apvienības, Latvijas Arhitektu savienības un Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības.

 

Informācijai:

Latgales Plānošanas reģiona

Projekta vadītāja

Iluta Kriškijāne

Tālr. Nr.: 65423801

 
 
 

 

 
 
 

 

Projekts” Fotografēšanas pamatiemaņu apgūšanas darbnīca Zilupē” noslēdzies ar skaistu izstādi.

Visa aizvadītā vasara divpadsmit aktīvākajiem pašvaldības darbiniekiem un novada tūrisma uzņēmējiem bija radošu ideju, aktivitāšu un izaicinājumu piesātināta. Ar Latvijas Valsts mežu atbalstītās Latgales kultūras programmas 2017 finansiālu atbalstu realizētā projekta ietvaros notika gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības tanī skaitā arī fotografēšanas pamatiemaņu un fotogrāfijas apstrādes jomā. Visi projekta dalībnieki saka īpaši sirsnīgu paldies mūsu brīnišķīgajiem lektoriem – Igoram Pličam un Inetai Zvonnikovai. Pateicamies par Jūsu prasmi iedot mums krietni vairāk nekā projekta ietvaros varējām apmaksāt, par spēju aizraut, iesaistīt, radīt, eksperimentēt nebaidoties arī kļūdīties! Paldies, Igor, par fantastisko noslēguma izstādes noformējumu un Ludzas novadpētniecības muzeja kolektīvam par izstādes ierīkošanu un sirsnīgajiem izstādes atvēršanas svētkiem!

 

 
 
 

 

MŪSU AMATNIEKI BALTKRIEVIJĀ.

Zilupes novada amatnieki pašā augusta viducī devās uz sadraudzības pilsētu Šarkovsčinu Baltkrievijā, lai pārstāvētu mūsu novadu festivālā „ Jabločnij spas”. Mūsu meistari demonstrēja adīšanu uz grābekļiem, dakšām, knipelēto mežģīņu radīšanas prasmes,piedāvāja dažādas āra spēles. Prieks, ka piedāvājums aizrāva festivāla dalībnieku, kas nepaguruši spietoja ap mūsu amatnieku darbnīcām. Baltkrievijā mēs jutāmies patiesi gaidīti un novērtēti. Guvām daudz spilgtu iespaidu, pozitīvas pieredzes un ierosmju turpmākai sadarbībai. Īpaša pateicība Zilupes pašvaldības vadībai par atbalstu un piešķirto transportu braucienam.

 
 
 

 

Pavadi jūnijā pēdējo pēcpusdienu Grebļukalna apkārtnē!

 

Zilupes novada pašvaldība un Dabas aizsardzības pārvalde aicina apmeklēt pasākumu „Tauriņu nakts Grebļukalnā”, kas norisināsies š. g. 30. jūnijā  atpūtas vietā pie Pintu ezera, Pasienes pagastā, Zilupes novadā.

 

Uzmanību! Pasākuma vieta atrodas pierobežas joslā. Apmeklētājiem jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments (derīga pase vai ID karte) un laicīgi pieteikta caurlaide.

 

Aicinām jūs doties dabā neierastā laikā - vakara un nakts stundās, iepazīt  Grebļukalna faunas daudzveidību, apzināties reto sugu aizsardzības nepieciešamību un mācīties dabai draudzīgu cilvēka rīcību.

 

Gaidot tumsu un Tauriņu nakts pasākumu, laikā no plkst. 18.00 līdz 22.30, Zilupes novada tūrisma pakalpojumu sniedzēji piedāvās dažādas radošās aktivitātes un pakalpojumus.

Pirts prieku cienītājiem Priedes pirts saimnieki piedāvās pērienu „čigānu” pirtī, bet lauku sētas „Melturi” saimniece, profesionāla kosmetoloģe un masiere, piedāvās medus masāžu ne tikai mugurai, bet arī visam ķermenim.

Nepieciešamās pirts lietas katram interesentam paņemt līdzi pašam un augstākminētajām aktivitātēm rezervēt laiku pie pasākuma organizatoriem, jo vietu skaits ierobežots.

Svetlanas Lipinskas zirgu sēta piedāvās vizināšanos zirgu ratos, bet  pirmsskolas vecuma bērniem arī  vizināšanos auna mugurā.

Sveču dekupāžu varēs apgūt Olga Kazakas radošajā darbnīcā.

Viktorija Avdejenoka ierādīs prasmes rotaslietu izgatavošanā.

  Jeļenas Prohorovas pērļošanas darbnīcā ikviens varēs izgatavot savu taureni.

Varēs nobaudīt ogļu patvārī gatavotu zāļu tēju , ko laipni piedāvās senlietu kolekcionāri un atjaunotāji Sandra Luckane un Sergejs Jakovenko .

Par pīrāgiem gādās z/s Vika.

19.00-20.00  aicinām komandas trīs cilvēku sastāvā (2 pieaugušie +1 bērns) piedalīties„ zirgošanās” sacensībās. Galvenais tiesnesis Zilupes zirgaudzētavas pārstāvis Roberts Škapars.

Vietējie mājražotāji un amatnieki piedāvās iegādāties biškopības produkciju, priežu čiekuru ievārījumu, priežu pumpuru sīrupu, sierus, ziepju gleznas, gaumīgus aksesuārus, grieztās sveces utt.

 

Bērnus sagaidīs noslēpumainais melnais tunelis un vides izziņas spēles.

Darbosies arī seju apgleznošanas darbnīca bērniem, ko vadīs Jekaterina Sovāne, Iveta Meikšāne,Jeļena Zeile, Viktorija Paško.

 

Pēc plkst. 23.00 --  PASĀKUMS “TAURIŅU NAKTS” . Tā galvenie varoņi  būs kukaiņi. Tieši viņi ir viena no nozīmīgākajām organismu grupām uz Zemes, kas nodrošina citu dzīvo organismu pastāvēšanu un dažādu dzīvības procesu norisi. Kukaiņu ir neskaitāmi daudz, tie sastopami ik uz soļa, bet mēs tik maz par tiem zinām. Iepazīt naktstauriņus palīdzēs Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, savukārt klausītāju un pasākuma dalībnieku lomā varēs iejusties ikviens „Tauriņu nakts” apmeklētājs.

 

Tauriņu pievilināšanai tiks izmantota gaismas lampa.  Par katru “vakara viesi”  stāstīs Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieks, entomologs un tauriņu pētnieks Guntis Akmentiņš. Uz gaismas apspīdēta ekrāna vairāku stundu garumā varēs apskatīt un iepazīt naktī aktīvās sugas, uzzināt svarīgāko par tauriņu sugām, dzīvesveidu un aizsardzību.

Apmeklētāji tiek aicināti saģērbties atbilstoši laika apstākļiem un paņemt līdzi visu savai labsajūtai nepieciešamo (pledu, lukturīti, sviestmaizes, pretinsektu līdzekli utt.). Aptuvenais pasākuma norises laiks - līdz plkst.3.00 rītā.  Interesenti var pievienoties jebkurā laikā..

Pēc pieteikuma iespējams reisa autobuss ( lūgums pieteikties līdz 25. jūnijam Lauderos pie Jeļenas Prohorovas t. 29987533, Zilupē pie Ineses Pertajas t.29225344, Pasienē pie Jekaterinas Sovānes t. 26609851, Zaļesjē pie Jeļenas Smutovas t.22331536), kas no Ludzas izbrauks plkst. 17.00 un no Grebļukalna plkst. 2.30, lai varētu paspēt uz rīta vilcienu Zilupe – Rīga.

LIETUS GADĪJUMĀ PASĀKUMS NOTIKS PASIENES TAUTAS NAMĀ.

Brīdinājums! Pasākuma norises vietā telefonsakari ir traucēti.

 

Papildus informācija pa tālr. 28656530 vai [email protected]

 

Informāciju sagatavoja :Zilupes novada tūrisma organizatore Ilga Ivanova t. 28656530

 
 
 

 

Aicinu pieteikties līdz 25.maijam bezmaksas fotografēšanas pamatiemaņu apgūšanas nodarbībām Zilupē.

Mācības paredzēts organizēt 4 praktisko fotografēšanas semināru veidā ( katrs 4 stundas), ko vadīs Igors Pličs, nopelniem bagātais fotogrāfs, daudzu izstāžu, fotoalbumu un citu kultūras iniciatīvu realizētājs.

Divi semināri paredzēti arī fotogrāfijas apstrādes apmācībai, ko vadīs datordizainere, vizuālās mākslas skolotāja Ineta Zvonnikova.

Ar katru potenciālo apmācāmo pašvaldība slēgs brīvprātīgā darba līgumu uz trīs gadiem.

Pieteikšanās un sīkāka informācija par projektu pie Zilupes novada

tūrisma organizatores Ilgas Ivanovas                       t. 28656530

Projektu paredzēts realizēt ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „ Latvijas valsts meži atbalstīto Latgales kultūras programmas 2017” finansiālu atbalstu.

 
 
 

 

Zilupes novada tūrisma organizatore

Ilga Ivanova aicina

novada amatniekus, mājražotājus, naktsmītņu īpašniekus

un citus tūrisma pakalpojumu sniedzējus

uz tikšanos š. g. 10. aprīlī (pirmdien) plkst 14: 30 Zilupes BJC telpās.

Programmā:

·         aizvadītās sezonas izvērtējums

·         2017.g. plānotie pasākumi

·         jaunās sezonas stratēģijas izstrādāšana

t. 28656530 [email protected] www.zilupe.lv

 
 
 

 

Latgales reģiona  tūrisma asociācija Ezerzeme, sadarbībā ar LIAA Tūrisma departamentu un Latgales pašvaldībām , oktobrī un  novembrī tūrisma uzņēmējiem, speciālistiem un interesentiem organizē ikgadējo mācību semināru  ciklu, kas šoruden noritēs ar saukli         ” Veiksmes atslēga-mūsu pašu rokās!”

Tūrisma nozare ieņem nozīmīgu lomu Latgales tautsaimniecībā.  Jau iepriekšējā gada reģiona tūrisma konferencē tika pieņemts lēmums, balstoties uz esošajām iestrādēm un apvienojot spēkus, pilnveidojot prasmes un ceļot kvalitāti, nostiprināt tūrisma nozari kā augsta pakalpojuma kvalitātes sektoru,  lai veidotu Latgali par pievilcīgu un populāru tūristu galamērķi gan Latvijas, gan ārvalstu tūristiem. Latgale kā pievilcīgs un interesants tūrisma galamērķis arī šosezon ir sevi gana labi pierādījusi- tūristu skaits neapšaubāmi ir audzis. Taču ilgtspējīga nozares attīstība ir iespējama tikai ar stipriem uzņēmējiem un speciālistiem, kas nepārtraukti pilnveido zināšanas un spēj radīt inovatīvus tūrisma produktus un sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, sekojot mūsdienu pieprasījuma straujajām izmaiņām.

Šogad aicināsim  uz lekciju ciklu, kas vairāk dos zināšanas un novatoriskas idejas ikkatram vienam kā cilvēkam un  profesionālim. Esam aicinājuši dalīties ar zināšanām un pieredzi par paaudžu un tehnoloģiju straujajām izmaiņām Latvijā atpazīstamo žurnālistu Haraldu Burkovski, par darbu ar klientu un sevi  praktisko psiholoģi Ivetu Aunīti, par vietas stāsta izveidi muzeju darba profesionāli Inetu Zelču-Sīmansoni, par mājas lapu pareizu veidošanu datorjomas speciālistus Jāni Bautru un Andreju Mieriņu, par labu tūrisma foto veidošanu  fotogrāfu un tūrisma speciālistu Aleksandru Tolopilo un par tendencēm pasaules tūrisma attīstībā un Latgali to kontekstā Latvijas tūrisma guru Andri Kleperi. Šogad semināri notiks mazajās Latgales pilsētās, sniedzot iespēju apskatīt tūrisma objektus  vietās, kur ne tik bieži tiekam-Līvānos, Dagdā, Kārsavā, Preiļos, Balvos un Ludzā. Tiks piedāvāta iespēja izbraucienā pilnveidot sadarbību un smelties pieredzi kaimiņu uzņēmumos tepat Latgalē.

 Latgales reģiona  tūrisma asociācija Ezerzeme 2.decembrī aicina uz Latgales tūrisma konferenci , kura šogad notiks Ludzā.  Tūrisma konferences laikā apkoposim šīs sezonas rezultātus un aicināsim smelties spēkus un iedvesmu Latgales veiksmīgāko uzņēmēju, pašvaldību pieredzes stāstos, izvēlēties tuvākos praktiskos uzdevumus tūrisma attīstībai. Arī šogad konferences noslēgumā  tiks apbalvoti labākie Tūrisma jomā 2016.gadā Latgalē. Konferenci vadīs populārais latgalietis Aivars Mackevičs.

Piesakieties mācībām un konferencei  savos Tūrisma informācijas centros vai LRTA Ezerzeme

 

Pielikumā mācību semināru programma, Tūrisma konferences programma un Nolikums izvirzīšanai labāko apbalvošanai.

 

Ko paši spēsim , ko veiksim-tik stipri būsim!

 

Latgales tūrisma apmācību kurss” Veiksmes atslēga-mūsu pašu rokās!”

 

Nr.

Datums, vieta, laiks

Pasniedzējs

Tēma

1

14.oktobris

10.00-15.00

Līvāni, Domes iela 3

praktiskā psiholoģe Iveta Aunīte

Profesionālās izdegšanas profilakse, veiksmīga komunikācija ar klientu, konfliktsituāciju risināšana.

2

19.oktobris

10.00-12.00.

Preiļi, Kārsavas iela 4

Haralds Burkovskis

Žurnālists, moderators

Dažādas paaudzes uz digitālā laikmeta sliekšņa

3

Preiļi 19.oktobris

13.00-15.30

Preiļi, Kārsavas iela 4

Jānis Bautra

eksperts

 

Kā mūsdienās tūrisma uzņēmējam pareizi strādāt ar esošajiem tūrisma portāliem.

4

27.oktobrī

10.00- 14.00

Kārsava, Malnavas muiža Šmakovkys dadzynotova

 Ineta Zelča Sīmansone

muzeoloģe, dom-nīcas Creative Museum vadītāja

Vietas stāsta radīšana. Kas ir muzejs mūsdienu izpratnē?

5

2.novembris

10.00- 14.00

 Dagda, Alejas iela 4

 

Aleksandrs Tolopilo

fotogrāfs

Ideāla fotogrāfija tūrismā. Pamati

6.

28.novembris

11.00-15.00

Balvi, Balvu muiža, Brīvības iela  47 

Andrejs Mieriņš

datorspeciālists

Darbs tūrismā ar mūsdienīgiem datortehnikas risinājumiem

7.

Brauciens- pa Latgali  10.,11.novembris

 

Veiksmīgāko Latgales tūrisma uzņēmumu un objektu apmeklējums.

8.

2.decembris

10.00-16.30

 Ludzā, Tautas namā, Stacijas 41

Latgales tūrisma konference” Panākumu  atslēga mūsu pašu rokās”. 

 

Vada A.Mackevičs, lektors-A.Klepers.

Labāko tūrismā 2016 apbalvošana.

 

Pieteikties:

Līga Kondrāte, LRTA Ezerzeme v.p. , t 29467925, [email protected]

 

Latgales tūrisma konference ”Panākumu atslēga mūsu pašu rokās”.

 

2016. gada 2.decembrī Ludzā, Stacijas ielā 41, Tautas namā.  

  Konferences vadītājs moderators, latgalietis, portāla www.Travelnews.com veidotājs  A. Mackevičš

 

Konferences  Programma .

 

10.00-atklāšana. LAAP priekšsēdētāja A. Gendele

10.10- Uzruna. Atskats uz tūrisma gadu Latgalē. LRTA Ezerzeme v.pr. L.Kondrāte

10.30- Latvijas tūrisma attīstības perspektīves.  LIAA TD vadītāja I. Šīrava

10.50- Iespējas   tūrisma attīstībai Latgalē. LAAP  I. Maļina.

11.10- pašvaldības loma tūrisma attīstībā Latgalē. Līvānu pašvaldības vadītājs A. Vaivods.

11.30- Pārdomas par Latgali kā tūristu iemīļotu ceļojumu mērķi. A. Mackevičs

11.50- Latgale kā tūrisma galamērķis nākotnē. Tendences un perspektīves.  A. Klepers

13.00- pusdienu pauze

14.00-  Velotūrisma attīstības plusi, mīnusi, praktiskās  iespējas Latgalē Latvijas un starptautiskā velotūrisma kontekstā. Veloeksperte Santa  Paegle, Ziemeļlatgales un pierobežas velomaršrutu eksperte.

14.10- veiksmīga sadarbība –panākumu garants- Ziemeļlatgales UAC. I. Kaļva

14.20- Uzņēmēja veiksmīga tūrisma attīstība Latgalē. HOTEL  R. Priede.

14.30- Inovatīvs mūsdienīgs produkts pašvaldības paspārnē -Šmakovkas muzejs Daugavpilī.

Daugavpils TA vadītāja  I Maksimčika.

14.40 - Autentiska produkta veiksme- savstarpēja  sadarbība . Latgales T.Kozačuka.

14.50- Autentisks produkts- izaugsme līdz pieprasījuma TOP objektam. Maizes muzeja vadītāja V. Ancāne.

15.00- Veiksmīga tūrisma uzņēmuma attīstības iespējas un šķēršļi Latgales laukos. Viesu māja Lejasmalas. Vadītāja Anna Ļaksa.

 15.10- Mūsdienu pieprasījumam atbilstoša piedāvājuma veidošana- Veselības sala , īpašnieks E.Tabūns, dūla Veronika Tabūne. 

15.20-Unikāls piedāvājums- veiksmes atslēga uzņēmuma attīstībai tūrismā Latgalē. Objekts vīngliemežu audzētava Ošu māja. Īpašnieks  Ainis Noviks.

15. 30.- Latgaliska piedāvājuma veidošana- veiksmes garants. z/s Juri L. Lubāne.   

15.40- Jaunākā muzeja ekspozīcija Latgalē- Ludzas Lielā sinagoga. Izaicinājumi un risinājumi. LNM direktore M. Bule.

16.00- Labākie Latgales tūrismā 2016 balvu pasniegšana.

Balvas izgatavotas Līvānu Mākslas un Amatniecības centrā Stikla pūšanas jaunajā darbnīcā.

 

 

PĒC KONFERENCES dalībniekiem piedāvājam paciemoties Ludzas vecpilsētas tūrisma objektos- Ludzas Lielajā sinagogā, Ludzas amatnieku centrā, Ludzas Novadpētniecības muzejā un Ludzas pilskalnā, pēc izvēles.

Pieteikties: [email protected], 29467925

 

Organizē Latgales reģiona tūrisma asociācija Ezerzeme ar LIAA Tūrisma Departamenta un Latgales pašvaldību atbalstu un līdzfinansējumu.

 

 
 
 

 

Iedvesmojoša ziņa.

Mūsu novada tūrisma nozares cilvēku – Birutas un Pētera Čebotaru ,bioloģiskās z/s „Atkalas” saimnieku darba sasniegumi ir novērtēti valsts līmenī. Apsveicam! Jau sen pelnījuši!

Piektdien, 16.septembrī apbalvojumu „Veselīgs Latvijas uzturs” Čebotariem pasniedza Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Latvijas Ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis un Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Trupovnieks.

 
 
 

 

Jaunums! Ekskluzīva iespēja iegūt Zilupes novada apceļotāja sertifikātu!

„ Ceļš – tas ir stils, ko mēs ieraugām, kā ieraugām, kāpēc pie tā apstājamies vai tam paejam garām. Izvēles un atlases darbs. Izlases darbs.” / I. Ziedonis/

Ceļa apkārt Latvijai Zilupes posms jau ir atklāts un aktīvi darbojas!

Tas nozīmē, ka iepazīstot mūsu novadu, varat iegūt sertifikātu. Zilupes novada apceļotāja sertifikāts ir dokuments, kurš identificē ceļotāju kā ‘1836’ ceļotāju. Sertifikāts apliecina noietā ceļa posmu. To, iepriekš piesakot, var iegādāties.

Saziņai e – pasts [email protected] vai kabatas tālrunis +371 28656530