Kontakti

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

 

“ZILUPES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS”

 

Reģ. Nr. 40003257677,

 

Priežu iela 9, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751,

 

AS SEB banka

 

Konts Nr. LV93 UNLA 0050 0199 9194 4 

 

kods UNLALV2X

 

 

 

Valdes locekle Alina Raka tālr. 65722111,

 

Grāmatvedība tālr./fakss 65723285,

 

Sociālās aprūpes nodaļa 65722005,

 

e-pasts: [email protected]