Paziņojums par projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Zilupē" pabeigšanu