INFORMĀCIJA PAR IESTĀDI

 

Iestāde ir nodibināta 1951. gadā. Finansiālo darbību nodrošina dibinātājs - Zilupes novada pašvaldība.

2006. gada novembrī nodota ekspluatācijā pirmsskolas ēkas piebūve ar 2 bērnu grupām, rekonstruētas pirmā stāva telpas iestādes vajadzībām, aprīkota jauna ventilācijas sistēma. Kopējā iestādes platība ir 903,6 kvadrātmetri.

Bērniem ir skaists un plašs pastaigu laukums un jaunas nojumes.

Kopējais grupu skaits: 4

Darbinieki – 22, tai skaitā pedagogi – 11

Kopējais bērnu skaits 2020.gada 31.maijā – 65 bērni vecumā no pusotra līdz 7 gadiem.

Iestādes darba laiks: no plkst. 7:30 – 17:30

 

Mēs piedāvājam

Draudzīgu, mērķtiecīgi veidotu, attīstošu, iekļaujošu un atbalstošu vidi;

Veselīgu, sabalansētu, apmaksātu ēdināšanu 3x dienā;

Daudzveidīgas bērna individualitāti attīstošas rotaļnodarbības un pasākumus;

Sagatavojam bērnus pamatizglītības programmas apguvei un dzīvei mūsdienu mainīgajā vidē;

Logopēda nodarbības

 

Izglītības programmas, ko realizējam

Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods:01011111)

Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma (programmas kods: 01011121)

 

Iestādē darbojas speciālisti

Logopēds

 

Par vissvārīgo pedagoģiskajā procesā mēs uzskatām

Nostiprināt bērnu veselību un fizisko attīstību;

Palīdzēt bērnam apzināties sevi kā personību, attīstīt personisko pieredzi izjūtas, nodrošināt labu pašsajūtu;

Bagātināt bērnu emocijas un jūtu pasauli, attīstīt uzmanību, sajūtas, uztveri, domāšanu, atmiņu un iztēli;

Nodrošināt saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošanos;

Veidot pozitīvi saudzējošu attieksmi pret lietām un dzīvām būtnēm, apzināties sava un citu darba nozīmīgumu;

Rosināt bērnus atrisināt vienkāršas problēmas patstāvīgi vai meklēt pieaugušā palīdzību;

Sagatavot bērnus pamatizglītības programmas apguvei, pievēršot uzmanību psiholoģiskai un sociālai sagatavotībai.

 

Mēs sadarbojamies ar

Zilupes bibliotēku

Zilupes Mūzikas un mākslas skolu

Zilupes vidusskolu

Zilupes BJC

Zilupes Tautas namu

Ludzas un Ciblas novadu pirmsskolas izglītības iestādēm