IESTĀDES AKTUALITĀTES

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Cienījamie vecāki!

Informēju, ka Zilupes pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku kolektīvs 01.04.2021. ir veicis Covid-19 testus, 6 darbiniekiem ir apstiprināti pozitīvi rezultāti. Sakarā ar to bērniem un darbiniekiem, kuri bija saskarē ar inficētām personām, noteikta karantīna. Ņemot vērā  Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) saņemtos norādījumus un Zilupes novada domes lēmumu, visas grupiņas iestādē tiks slēgtas līdz 15.aprīlim.

Jautājumu gadījumā zvanīt PII vadītājai Irinai Agafonovai

mob.26133447

 

KAS IR KARANTĪNA?

Karantīna - pilnīga norobežošanās no veseliem cilvēkiem. Šis ir vissvarīgākais drošības

pasākums, lai ierobežotu COVID-19 izplatību

Karantīna (vai tā sauktā “mājas karantīna”) nošķir un ierobežo pārvietošanos tiem cilvēkiem, kuri, iespējams, bijuši pakļauti inficēšanās riskam ar Covid-19, bet jūtas veseli un neizjūt simptomus. 14 dienu karantīna ir obligāta, tās laikā personai jāatrodas mājās, slimnīcā vai īpaši paredzētā vietā. Karantīnu nosaka SPKC epidemiologs saslimušā kontaktpersonām.

KAM JĀIEVĒRO?

Ar Covid-19 saslimušā kontaktpersonai (to nosaka Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologs, kas strādā ar konkrēto saslimšanas gadījumu).

Ja epidemiologs ir noteicis personai pienākumu atrasties mājas karantīnas režīmā, jāievēro vairāki noteikumi.

KĀ IEVĒROT?

• Kontaktpersonai jāatrodas mājās, ģimenes ārsta uzraudzībā.

• Maksimāli izvairīties no kontakta ar citiem cilvēkiem (nedrīkst iet uz darbu, skolu, bērnudārzu,

sabiedriskām vietām u.tml.).

• Sekot savam veselības stāvoklim (jāmēra temperatūra 2 reizes dienā, jāsazinās ar

ģimenes ārstu). Ja parādās tādi simptomi kā paaugstināta temperatūra, klepus, iekaisusi

rīkle vai apgrūtināta elpošana, nekavējoties sazinieties ar savu ģimenes ārstu (ja situācija kļūst kritiska, jāzvana 113).

• Neuzņemt ciemiņus.

• Lietot medicīnisko sejas masku, ja parādās klepus, drudzis vai apgrūtināta elpošana,

izmanto medicīnisko sejas masku, lai neinficētu apkārt esošos cilvēkus.

• Tīrīt mājokli un izmantot dezinfekcijas līdzekļus, īpaši tīrot bieži izmantojamas

virsmas, tualeti un koplietošanas telpas.

CIK ILGI JĀIEVĒRO?

14 dienas kopš brīža, kad pēdējo reizi bija ciešs kontakts ar saslimušo. Mājas karantīnu

kontaktpersonas var pārtraukt veicot testu 10. dienā un saņemot negatīvu rezultātu. Ja persona dzīvo kopā ar saslimušo, tad 10 dienu atskaite sākas no dienas, kad slimnieks izveseļojies.

VAI IZSNIEDZ SLIMĪBAS LAPU?

Jā, ja nepieciešams uz karantīnas laiku.

 

Pēc Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām

 
 
 

 

 
 
 

 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks Zilupes PII

 

Gatavojoties Ziemassvētkiem, bērnudārzā laiks paskrējis nemanot. Katru dienu grupiņās valdīja liela rosība. Piparkūku smarža, grezni izrotāti logi un telpas vēsta, ka visi- gan bērni, gan darbinieki, gan vecāki darbojušies čakli, kā rūķīši un svētki nāk arvien tuvāk un tuvāk.

17. decembrī notika PII lielās egles rotāšana un atklāšana. Egli rotāt palīdzēja labsirdīgi “Rūķi” – Zilupes LTD darbinieki. Bērnu vecāki kopā ar bērniem mājās izgatavoja skaistus eglīšu rotājumus no koka plāksnēm, kuras tagad vizuļo egles kuplajos zaros. Īpašu svētku noskaņojumu izrāda Ziemassvētku gaismas projekcijas uz PII ēkas sienām. Paldies par to Zilupes novada pašvaldībai.

Labo darbu sarakstā bija piedalīšanās akcijā “Silta piparkūku sirds” Zilupes VSAC iedzīvotājiem. Katrs no viņiem saņēma pašu ceptu piparkūku dāvaniņu un apsveikuma kartiņu no bērnudārzniekiem .

Visās grupiņās notika teatralizētas mūzikas nodarbības. Redzot  bērnu aktīvo darbošanos, Ziemassvētku vecītis ar dāvanu maisu iegriezās katrā grupiņā un bērnus iepriecināja gan ar jautrām rotaļām, gan, protams, ar saldumu paciņām (no Zilupes novada pašvaldības un biznesmeņa Anatolija Lapika).

Lielu paldies sakām visiem – visiem “Rūķīšiem”, kas organizēja un darīja visu, lai Ziemassvētku noskaņa un brīnumi apciemo mūsu dārziņu!

Kad visi darbi ir padarīti, tad varam priecāties un kopā svinēt svētkus.

 

Ar sniega pārslu mirdzumu un zaļo egļu smaržu, gaišām domām un ticību labajam pie mūsu durvīm klauvē svētku laiks.

Gaišus, labestības piepildītus Ziemassvētkus!

Veiksmi un panākumus Jaunajā gadā!

 

Bildes skatīt foto galerijā

 

 
 
 

 

Novembris – Latvijas patriotu mēnesis!

Es savai zemei pieķēries esmu

Ar sirdi, dvēseli, kas pieder man.

Par viņu zemes mīļākas man nav.

Ir manai zemei daiļa dabas rota dota –

Ar kalniem, upēm, siliem, birztalām.

Lai citi teic, ko grib, kas man par to,

To mūžam uzskatīšu par visskaistāko.

(V.Kokle-Līviņa)

Kā jau katru gadu, novembrī dzīvojām patriotisko noskaņu gaisotnē. Patriotisms tā ir mīlestība pret savu zemi, pret valsti, kurā dzīvojam. Pirmā valstiskās piederības sajūta bērnā noteikti nāk no ģimenes, pirmsskolā patriotismu stiprinām atbilstoši katram vecumposmam, arī caur mūsu iestādes tradīcijām.

No mēneša sākuma piedalījāmies Latgales plānošanas reģiona rīkotajā radošajā konkursā “LATVIJA manā sirdī” un DPD Latvija rīkotajā bērnu zīmējumu konkursā “Uzzīmē Mūsu planētu Zemi, Mūsu Latviju”.

Šogad pandēmijas dēļ visas aktivitātes un svētki pagāja atsevišķi katrā grupiņā, un vecāki saņēma video no savas grupiņas pasākuma.

Atzīmējām Lāčplēša dienu. Dienas noslēgumā vecākas grupiņas bērni iededzināja svecītes pie Zilupes pieminekļa.

Sagaidot valsts svētkus, acis priecēja grupu telpu svētku noformējumi un bērnu  radošo darbu izstādes. Latvijas dzimšanas dienu atzīmējām 17. novembrī. Svinīga un priecīga šī diena bija bērnudārzā, kad visiem mugurā bija svētku tērpi un pie apģērba bija piespraustas sarkanbaltsarkanas lentītes. Svētki katra grupiņā notika visas dienas garumā. Ar sirsnīgām, gaišām domām un laimes vēlējumiem savai tēvzemei katrai grupiņai notika mazie koncerti PII zālē. Dziedot dziesmas, skandējot dzejoļus, ejot rotaļās un dejojot bērni mūsu pirmsskolas iestādē mācās mīlēt savu dzimto zemi, novadu un mājas!

Pēc svinīgiem koncertiem katrā grupiņā ar lielu aizrautību kopā ar bērniem tika rotāti svētku galdi ar vecāku un PII gatavotiem cienastiem. Svētku ēdienus bērni varēja izrotāt pēc savas izvēles saskaņā ar svētku tematiku.

Svētku noskaņojumu dienas beigās kuplināja gaismiņas Latvijai, kas iemirdzējās pagalmā, kur  iedegsies katras ģimenes atnestās svecītes Latvijas karoga krāsās. 

Paldies vecākiem par sarūpētajām svecītēm un cienastu un visiem mūsu darbiniekiem par ieguldīto darbu!

                                                                                                                                              

Bildes skatīt foto galerijā

 
 
 

 

Mārtiņa gailītis dancīti veda

10. novembrī Zilupes PII nosvinēja Mārtiņdienu. Katru gadu pievēršam īpaši lielu uzmanību latviešu gadskārtu svētkiem, tradīcijām, svētku svinēšanai svaigā gaisā, dabā.

Šī gada plānotais pasākums izvērtās nedaudz savādāks, ne kā tika plānots sākotnēji, sakarā ar stingrākiem Covid-19 ierobežojumiem. Šogad attiecāmies no kopīga pasākuma svinēšanas. Katra grupa Mārtiņdienu nosvinēja individuāli, savas grupas ietvaros.

Jaunākā un vidējā vecuma bērni Mārtiņus nosvinēja savās grupas telpās. Audzinātājas iepazīstināja bērnus ar svētku tradīcijām, simboliem, svinēšanu, ticējumiem. Lasīja tautasdziesmas, dejoja un dziedāja mūzikas nodarbībās apgūtās Mārtiņdziesmas. Grupās ciemojās Mārtinģailis un spēlējas ar mazajiem svētku svinētājiem.

Vecākā vecuma grupas, katra individuāli, Mārtiņdienu nosvinēja PII zālē. Metodiķe Anna un mūzikas skolotāja Tatjana bija sagatavojušas svētku programmu. Bērniem tika stāstīts par Mārtiņdienu tradīcijām, ticējumiem, novērojumiem. Kas jāievēro svinot un pavadot šos svētkus. Mārtiņbērnus sagaidīja Saimniece ar Mārtiņgaili. Kopā tika dejots, dzejots, spēlēts. Bērni skaitīja dzejoļus, iesaistījās aktivitātēs un jautri pavadīja laiku, neskatoties uz to, ka šoreiz nebija skatītāju.

Pasākuma gaitā bērni uzzināja daudz jauna un interesanta. Mēs novērojam to, ka bērni ar interesi svin latviešu svētkus. Viņiem veidojas priekšstats par tradīcijām un seno svētku svinēšanu.

Bildes skatīt foto galerijā

 
 
 

 

Sporta dienas 2020 Zilupes PII

Jau ceturto reizi Zilupes PII bērni kopā ar skolotājam piedalījās Latvijas veselības sporta nedēļā, jeb MOVE Week-2020, lai popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistītu pēc iespējas vairāk bērnu sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs.

Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem agrāk saplānots kopīgs sporta pasākums tika atcelts. Katrai grupai bija izstrādāts savs scenārijs. Sagatavošanas periodā visās grupās skolotājas pārrunāja ar bērniem par veselīgu dzīvesveidu, veselīgiem produktiem un sporta nozīmi cilvēka dzīvē.

Katra diena grupās sākas no rīta apļa ar jautriem vingrojumiem. Jaunākās grupas bērni nedēļas garumā izmēģināja dažādas rudens aktivitātes ārā. Vidējās grupas “Zvaniņš” bērni piedalījās “Jautros startos” pilsētas velo laukumā un katru dienu vingrinājās dejošanā (atkārtoja dejas kustības pēc multiplikācijas filmas varoņiem). Vecākās grupas “Ābelīte” bērni nedēļas garumā PII rotaļlaukumā izmēģināja dažādas kustību rotaļas un spēles, un nobeigumā piedalījās stafetēs ar skriešanas, lēkšanas, mešanas elementiem. Grupas “Pīlēns” bērni piedalījās vitamīnu maratonā - gatavoja veselīgus našķus, dodas pārgājienā uz mežu un sacentās stafetēs ar netradicionālo sporta inventāru. Visas kustību aktivitātes bija ļoti interesantas, jo bija padomāts ne tikai par bērnu fizisko attīstību, bet arī pievērsta uzmanība dabas aizsardzības jautājumiem.

Par sportisku un aktīvu darbošanos dalībnieki saņēma dāvaniņas no Latvijas sporta nedēļas organizatoriem.

Paldies mūsu radošam skolotājam par radošu pieeju, organizējot sporta aktivitātes! Esam priecīgi par padarīto!

Veselība nav lieta, ko nosaka liktenis!

Ar gaisotni ģimenē un bērnudārzā, uzturu un ikdienas dzīvi mēs varam daudz darīt, lai bērns būtu vesels!

 

Bildes skatīt foto galerijā

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Pasākumu plāns

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī COVID-19 dēļ, iestādes pasākumi līdz 2020.gada 9.jūnijam ir atcelti

Par darbu vasaras periodā

Pamatojoties uz šī brīža epidemioloģisko situāciju, pašreiz spēkā esošie ierobežojumi, kas noteikti saistībā ar Covid-19 izplatību, netiks atcelti līdz ārkārtējās situācijas beigām (līdz 09.jūnijam) un paredzams, ka daļa no tiem tiks saglabāti arī pēc 9. jūnija. Lai ierobežotu vīrusa izplatību, vasarā iestādē arī tiks īstenoti vairāki piesardzības pasākumi.

Bērnu atvešanu/izņemšanu organizējam pie iestādes ieejas/izejas.

Vecāki turpina parakstīt apliecinājuma lapu.

Vispārējie nosacījumi pulcēšanās, publisko vietu un pasākumu apmeklēšanai ir spēkā līdz 2020. gada 9. jūnijam – ne vairāk kā 25 personu pasākumi, ievērojot 2 m distanci un stingrus higiēnas noteikumus

Iestādes darba grafiks no 01.06.2020.

No 01.06.2020. līdz 12.06.2020. darbojas trīs grupas (“Kumelītes”, “Pīlēns”, “Ābelīte”)

No 15.06.2020. līdz 14.07.2020. darbojas divas dežūrgrupas (“ Kumelītes”, “ Ābelīte”)

No 15.07.2020. līdz 14.08.2020. darbojas viena dežūrgrupa (“ Kumelītes”) visa vecuma pirmsskolas izglītības vecuma bērniem.

No 15.08.2020. līdz 31.08.2020. iestāde bērnus nepieņems.

01.09.2020. tiksimies visi jau jaunajā mācību gadā.

Lūgums savlaicīgi apmeklēt ģimenes ārstu un parūpēties par izziņu!

 

PALDIES VISIEM PAR SAPRATNI UN SADARBĪBU!

Lai saulains, veselīgs un priecīgs vasaras laiks!