Putras diena

 

Putras diena Zilupes PII

10. oktobrī visā pasaulē tiek svinēta Starptautiskā Putras diena, kuras mērķis ir popularizēt putras, kā mūsdienīgu ēdienu un radīt jaunas putras ēšanas tradīcijas.

Zilupes PII ir izveidojas tradīcija interesanti un garšīgi pavadīt šo dienu. Nedēļu iepriekš skolotājas pārrunāja ar bērniem grupās un izdomāja kopā putras dienas gaitu, pārrunāja par veselīgu dzīvesveidu, receptēm un graudu audzināšanu. Sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem bija atcelta tradicionālā putru degustācija kopā ar vecākiem. Katrā grupā putras diena pagāja pēc sava scenārija. Pie bērniem atnāca jautrs Tīģerītis (medmāsa Zarislava), kurš rotaļājās ar bērniem. Bērniem arī bija iespēja izrotāt savu putru pēc savas izvēles, apskatīt dažādus graudaugu veidus, izzināt ceļu no graudiņa līdz putriņai, ko ikdienā lietojam uzturā. Veidojas “garš stāsts” par putrām, iekļaujot gan ēšanas tradīcijas, gan pagatavošanu, gan arī audzēšanu un ģimenes receptes. Bērni daudz uzzināja, izmēģināja, pagaršoja. Bija daudzveidīgas rotaļas, mīklas un dziesmas. Pasākumi grupās izdevās interesanti un izzinoši.

Četru gadu laikā mēs redzam, kā bērniem ir mainījušās zināšanas un attieksme pret putrām – viņi kļuvuši zinošāki par veselīgu uzturu un graudaugu lomu tajā.