Bibliotēkas darbības stratēģija

 

Zilupes pilsētas bibliotēka ir Zilupes novada domes kultūras, informācijas un izglītības iestāde. Bibliotēka veic grāmatu, periodikas, elektronisko un citu dokumentu uzkrāšanu, glabāšanu un sistematizēšanu, kā arī nodrošina uzkrātās informācijas izmantošanas iespējas Zilupes pilsētas iedzīvotājiem un visiem interesentiem.

        Bibliotēkas misija:

Panākt, lai bibliotēkas resursi sniegtu atbalstu zinošas, informētas un attīstīties spējīgas sabiedrības izveidē.

Lomas:

1. Sabiedrības informācijas centrs;

2. Atbalsts interešu un mūžizglītībai;

3. Bibliotēka visai ģimenei.

   Darbības mērķi:

1. Izveidot bibliotēkas elektronisko katalogu un iekļauties kopējā bibliotēku informācijas sistēmā.

2. Veicināt iedzīvotāju interesi un informēt par bibliotēkas darbu un pakalpojumiem.

3. Apmeklētājiem draudzīgas vides izveide.

4. Katram lietotājām nodrošināt pieeju atbilstošai un daudzveidīgai informācijai.