Bibliotekārais personāls

 

„Iedvesmu nedrīkst gaidīt, jo ar iedvesmu vēl ir par maz, nepieciešams darbs. Iedvesma man rodas tikai no darba un darba laikā ”

J. Kolominskis

 

Bibliotēkā strādā 3 bibliotekārie darbinieki:

bibliotēkas vadītāja: Nadežda Ļemeševa

pieaugušo apkalpošanas nodaļas bibliotekāre:

Nadežda Boldiševiča

bērnu apkalpošanas nodaļas bibliotekāre: Jeļena Sotčenko