ZILUPES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS MĀCĪBU UN AUDZINĀŠANAS DARBA PLĀNA PĀRSKATS

ZILUPES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS

MĀCĪBU UN AUDZINĀŠANAS DARBA PLĀNA PĀRSKATS

2020./2021. mācību gada 2. semestrim

 

 

IP "TAUSTIŅINSTRUMENTU SPĒLE", ''STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE'', ''PŪŠAMINSTRUMENTU SPĒLE''

 

Datums,

laiks

Pasākuma nosaukums

Vieta

Atbildīgais

Pārskats

20.01.2021.

 

Starptautikās Festivālu kustības “Astana Stars” organizētais Sergeja Prokofjeva 130. gadu jubilejai veltītais Starptautiskais online pianistu konkurss “PianoForte”.

[email protected]

Nur-Sultāna, Kazahstana

 

N.Šalajeva

Piedalījās 8.klavierspēleles klases audzēkne Anna Ivanova.

Gran Rpix

30.01.2021.

Starptautiskais online vokāli-instrumentālās mūzikas konkurss „International Music Astana”. [email protected]

Nur-Sultāna, Kazahstana

L. Girsa

Nominācijā „Stīgu instrumenti (vijole)” piedalījās 6. vijoles spēles klases audzēkne Valērija Aļbina Mežecka

Gran Rpix

09.02.2021.

15.00

Tehniskā ieskaite 2.- 7. klavierspēles klasē.

Zilupes MMS

N. Šalajeva

Attālināi. Rezultāti Protokolā.

10.02.2020.

16.00

Tehniskā ieskaite 2.-5. akordeona spēles klasē.

Zilupes MMS

J. Matjušenoka

Attālinati. Rezultāti Protokolā.

11.02.-05.02.2021.

 

V Starptautiskais konkurss „Burvīgās mūzikas skaņas”. Online.

Krievijas Federācijas Sebežas mākslu skola

N.Šalajeva,    J. Matjušenoka

 

Piedalījās 2 audzēkņi. Nominācijā „Akordeons” II vieta. Deniss Kosmačevs (1.kl.,)

Nominācijā „Klavierspēle” Gran Rpix .

Anna Ivanova (8.kl.)

12.02.2021.

16.00

Beigšanas eksāmena tehniskā daļa

8.  klavierspēles klasē un 8. vijoles spēles klasē.

Zilupes MMS

T. Fenčenko

Attālināti. Rezultāti Protokolā.

 

13.02.2021.

16.00

Tehniskā ieskaite 3.-7.vijoles spēles klasē.

Zilupes MMS

L. Girsa

Attālināti. Rezultāti Protokolā.

 

24.02.2021.

11.00

Mūzikas teorētisko priekšmetu konkurss „Dejas”

Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola

T. Fenčenko

Pieteikti 2 audzēkņi. Atcelts sakarā ar COVID-19 izraisīto epidemioloģisko situāciju

28.02.2021.

VII Starptautiskais dažādu žanru online  konkurss „Grand Festival”. [email protected]

Nur-Sultāna, Kazahstana

J. Matjušenoka

Nominācijā „Tautas instrumenti (akordeons)” piedalījās 5. akordeona  spēles klases audzēknis marks Agaki

2. pakāpes Laureāta Diploms

 

06.03.2021.

16.00

Tehniskā ieskaite 3.-5. pūšaminstrumentu spēles klasē.

Zilupes MMS

R. Seņkovs

Attālināti. Rezultāti Protokolā.

11.03.2021.

15.00

Mācību koncerts 1.-7. klavierspēles klasē

Zilupes MMS

N.Šalajeva

Attālināti.

Rezultāti Protokolā.

 

12.03.2021.

17.00

Mācību koncerts 3.- 7. vijoles spēles klasē.

 

Zilupes MMS

L. Girsa

Attālināti. Rezultāti Protokolā.

15.03.-19.03.2021.

Pavasara brīvdienas.

 

 

 

17.03.2021.

11.30

Mūzikas nedēļas ietvaros rīkotā Zilupes PII bērnu ekskursija uz Zilupes Mūzikas un mākslas skolu.

Zilupes MMS

T. Fenčenko

Sakarā ar COVID-19 izraisīto epidemioloģisko situāciju izvesta Digitālajā veidā 17.05.2021.

19.03.2021. 10.30

Zilupes MMS audzēkņu koncerts, veltīts Zilupes PII Mūzikas nedēļai.

Zilupes PII

T.Fenčenko

Atcelts sakarā ar COVID-19 izraisīto epidemioloģisko situāciju

26.03.2021.

16.00

8. vijoles spēles klases un 8. klavierspēles klases audzēkņu beigšanas eksāmena noklausīšanās.

Zilupes MMS

N. Šalajeva

L. Girsa

Noklausīti audzēkņu eksāmena programmu videoieraksti.

29.04.2021.

17.15

Beigšanas eksāmens mūzikas literatūrā.

Zilupes MMS

T. Fenčenko

Attālināti. Rezultāti Protokolā.

30.04.2021.

16.00

Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienai veltīts pasākums.

Zilupes MMS

V.Doreiko-Sinkeviča

Atcelts sakarā ar COVID-19 izraisīto epidemioloģisko situāciju

11.05.2021.,

13.05.2021.

 

Beigšanas eksāmena rakstiskās un mutiskās dāļas solfedžo un mūzikas teorijā.

Zilupes MMS

T. Fenčenko

Attālināti, tikai rakstiskā daļa sakarā ar COVID-19 izraisīto epidemioloģisko situāciju.

17.-20.05. 2021.

Kontroldarbi mācību priekšmetos „Mūzikas mācība, Solfedžo un mūzikas teorija”, „Mūzikas literatūra”

Zilupes MMS

T. Fenčenko

Attālināti, tikai rakstiskā daļa sakarā ar COVID-19 izraisīto epidemioloģisko situāciju.

17.-20.05. 2021.

Kontrolstundas un ieskaites mācību priekšmetos „Vispārējās klavieres” un „Kolektīvā muzicēšana”.

Zilupes MMS

Mācību priekšmetu skolotāji

Attālināti,  sakarā ar COVID-19 izraisīto epidemioloģisko situāciju.

21.05.2021.

17.00

Beigšanas eksāmens Vijoles spēlē un Klavierspēlē.

Zilupes MMS

T. Fenčenko

Attālināti.  Rezultāti Protokolā.

22.05.2021.

15.00

Izlaidums.

Zilupes MMS

V. Doreiko-Sinkeviča

Apliecību izsniegšana notika skolas pagalmā nodarbības veidā 27.01.2021. sakarā ar COVID-19  izraisīto epidemioloģisko situāciju.

25.05.2021.

15.00

Pārcelšanas mācību koncerts 1.-5. akordeona spēles klasē.

Zilupes MMS

J. Matjušenoka

Attālināti. Rezultāti Protokolā.

27.05.2021.

15.00

Pārcelšanas mācību koncerts 1.-7.  klavierspēles klasē.

Zilupes MMS

N. Šalajeva

Attālināti. Rezultāti Protokolā.

28.05.2021. 17.00

Pārcelšanas mācību koncerts 3.-7. vijoles spēles klasē.

Zilupes MMS

L. Girsa

Attālināti. Rezultāti Protokolā.

29.05.2021.

11.00

Pārcelšanas mācību koncerts 1.-4. pūšaminstrumentu spēles klasē.

Zilupes MMS

R. Seņkovs

Attālināti. Rezultāti Protokolā.

31.05.2021.

14.00-17.00

Liecību izsniegšana.

Zilupes MMS

Instrumenta spēles skolotāji

Atbilstoši  Noteikumiem par epidemioloģisko situāciju.

01.06.2021.-31.08.2021.

Vasaras brīvdienas.

 

 

 

26.07.2021.

 

Zilupes Pilsētas Tautas nama organizētās Muzikālās vakariņas „Upes melodijas”.

Zilupes upes krasta estrāde.

V. Doreiko-Sinkeviča

Priekšnesums no Zilupes MMS skolotājiem. Dziedāja direktore V.Doreiko-Sinkeviča

07.08.2021.

Pasienes Tautas nama organizēts brīvdabas koncerts „Par ziediem, mīlestību un vasaru”

Pasienes brīvdabas estrāde.

V. Doreiko-Sinkeviča

Piedalījās vokālā ansambļa solists Maksims Naidenko.

21.08.2021.

Zilupes Pilsētas Tautas nama organizētie Pilngadības svētki Zilupē

Zilupes parka estrāde.

V. Doreiko-Sinkeviča

Priekšnesums no Zilupes MMS skolotājiem. Spēleja skolotāja Lolita Girsa

 

 

 

 

 

 

IP "VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA"

 

Datums,

laiks

Pasākuma nosaukums

Vieta

Atbildīgais

Pārskats

2020. gda decembris – 2021. gada janvāri

Online Dizaina konkurss „Ontona Kūkoja PORTFEĻS”. LOGO.

Ludzas Mākslas skola

Marija Sidorina,

Anita Lukača

Piedalījās 7 audzēkņu darbi.  III vieta Linda Marčenoka (7. klase).

18.11.2020.-05.01.2021.

Latvijas Olimpiešu kluba Skolēnu zīmējumu konkurss „esi radošs sportojot”.

Latvijas Olimpiešu klubs, Rīga.

Marija Sidorina

Piedalījās 9 audzēkņu darbi. 2 Atzinības:

Dana Buvaļkeviča (4.kl.),

Jana Merkulova (6. kl.).

2021. gada janvŗis-maijs

XIX Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „es dzīvoju pies jūras”.

Jūrmalas Mākslas skola

Marija Sidorina

Piedalījās 5 audzēkņu darbi. 

25.02.-17.03. 2021.

Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss-izstāde „Mocīša darbnīca 15”.

BJIC „Auseklis”, Rīga

Marija Sidorina

Piedalījās 4 audzēkņu darbi.  Pateicības.

08.03.2021.

7. klases audzēkņu nobeiguma darbu pirmsaiztāvēšana.

Zilupes MMS

T. Fenčenko

Attālināti.

2021. gada marts

Latvijas Būvnieku asociācijas sadarbībā ar Latvijas Būvinženieru savienību organizētais Zīmējumu konkurss „Mana novada dārgakmens – jaunā būve”

Rīgā

Marija Sidorina

Piedalījās 5 audzēkņu darbi. 

15.03.-19.03.2021.

Pavasara brīvdienas.

 

 

 

17.03.2021.

11.30

Mūzikas nedēļas ietvaros rīkotā Zilupes PII bērnu ekskursija uz Zilupes Mūzikas un mākslas skolu.

Zilupes MMS

T. Fenčenko

Sakarā ar COVID-19 izraisīto epidemioloģisko situāciju izvesta Digitālajā veidā 17.05.2021.

2021. gada marts-maijs.

Zilupes MMS audzēkņu Veidošanas darbu izstāde.

Zilupes MMS

M. Sidorina

Izvedota digitālajā veidā. Apsaktīja Zilupes PII audzēkņi 17.05.2021.

2021. gada marts-aprīlis

Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas online konkurss „Daba mums apkārt. Pļava 15”.

BJC „Auseklis” Rīgā

Marija Sidorina

Piedalījās 5 audzēkņu darbi

30.04.2021.

16.00

Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienai veltīts pasākums. Mākslas darbu izstāde „Mana sapņu māja”.

Zilupes MMS

V.Doreiko-Sinkeviča

Atcelts sakarā ar COVID-19 izraisīto epidemioloģisko situāciju

21.05.2021.

17.00

Beigšanas eksāmens 7. klasē.

 

Zilupes MMS

A. Lukača,

M. Sidorina

Attālināti.  Rezultāti Protokolā.

22.05.2020. 17.00

Izlaidums.

Zilupes MMS

V. Doreiko-Sinkeviča

Apliecību izsniegšana notika skolas pagalmā nodarbības veidā 27.01.2021. sakarā ar COVID-19  izraisīto epidemioloģisko situāciju.

26.05.2021.

18.00

Darbu skate 1.-6.klasēs.

Zilupes MMS

A. Lukača,

M. Sidorina

Attālināti.  Rezultāti Protokolā.

01.-12.06. 2021.

Mācību prakse – plenērs 3.-6. klasēm

Zilupes MMS

M.Sidorina

Izvests atbilstoši plānam.

 

IP ''DEJA - DEJAS PAMATI"

 

Datums, laiks

Pasākuma nosaukums

Vieta

Atbildīgais

Pārskats

Visu semestri

Ja būs iespejams, līdzdalība dažādos konkursos, meistarklasēs un citos radošajos pasķumosdejā pēc saņemtiem ielūgumiem.

Atbilstoši nolikumiem.

O.Štrauha

Sakarā ar COVI D-19 izraisīto epidemioloģisko situāciju paskumu nebija.

16.-20.03. 2020.

Pavasara brīvdienas.

 

 

 

03.04.2021.

17.00

6. klases audzēkņu nobeiguma darbu izskatīšana.

Zilupes MMS

O. Štrauha

 

Attālināti.

 

30.04.2021.

16.00

Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienai veltīts pasākums.

Zilupes MMS

V.Doreiko-Sinkeviča

Atcelts sakarā ar COVID-19 izraisīto epidemioloģisko situāciju

30.04.2020.

16.00

Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienai veltīts pasākums.

Zilupes MMS

V.Doreiko-Sinkeviča

Atcelts sakarā ar COVID-19 ārkārtējo situāciju.

21.05.2021.

18.00

Beigšanas eksāmens 6. klasē.

Zilupes MMS

T. Fenčenko

Attālināti sakarā ar COVID-19 ārkārtējo situāciju

22.05.2020. 17.00

Izlaidums.

Zilupes MMS

V. Doreiko-Sinkeviča

Apliecību izsniegšana notika skolas pagalmā nodarbības veidā 27.01.2021. sakarā ar COVID-19  izraisīto epidemioloģisko situāciju.

24.05.2021.

Pārcelšanas mācību koncerts Raksturdejā, Laimetīgajā dejā, Vingrošanā 2.,4. klasē.

Zilupes MMS

R. Žorža

Attālināti.  Rezultāti Protokolā.

28.05.2021.

14.15., 16.30.

Pārcelšanas mācību koncert Klasiskajā dejā 2.,3.,5., klasē Laimetīgajā dejā 5. klasē.

Zilupes MMS

O. Štrauha

 

Attālināti.  Rezultāti Protokolā.

 

 

23.09.2021.

 

Direktore:                                                                                            V.Doreiko-Sinkeviča

 

Sastādīja direktores vietniece mācību darbā:                                      T. Fenčenko