Projekts “Darbīgās kopienas” Zilupes novadā

 

PROJEKTS “DARBĪGĀS KOPIENAS”

Zilupes mūzikas un mākslas skola veiksmīgi piedalījās Izglītības iniciatīvu centra, sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, projekta “DARBĪGĀS KOPIENAS” . Projekta ietvaros tika iegādāti 4 planšetdatori un 2021.gadā janvārī skolas telpās tiks atvērts Zilupes novada Kopienu Resursu Centrs.

Iniciatīvas “Darbīgās kopienas” galvenā ideja – attīstīt izglītības iestādes un vietējās kopienas sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas, kā arī sociālās uzņēmējdarbības veicināšana, palīdzēt arī no lieliem centriem attālu dzīvojošiem pierobežā iedzīvotājiem, apgūt laikmetam atbilstošas jaunas prasmes, kas veicinātu viņu profesionālo kompetenci un konkurētspēju līdzvērtīgi ar citiem .

Centrs ir tapis par vietu, kas veicinās vietējo iedzīvotāju kopā būšanu, organizējot dažādas aktivitātes iedzīvotāju labā. Vietējās kopienas locekļi (no kuriem daļa varbūt bezdarbnieki, daļa - aktīvi ņēmēji, lielā daļa – veci cilvēki) varētu apgūt pamatprasmes darbā ar datoru, iemācīt izmantot interneta pakalpojumus, iegūt prasmes elektroniskai rēķinu apmaksai un t.t. Būs arī lieliskā iespēja pieaugušiem satikties, komunicēt un dalīties pieredzē arī virtuālajā vidē . Aktivitātes plānotas sestdienās, bet, atbilstoši pieprasījumam, var būt organizētas citā laikā, piemēram, no rīta, kad skolā nenotiek stundas, vai brīvdienu laikā. Par KPR atvēršanas datumu pieteikšanās kārtību paziņosim vēlāk.

 #IICiniciatīva #DarbīgāsKopienas #PeopleToPeople Atbalsta @BritishCouncilLatvia

Turpina projektu “Darbīgās kopienas” Latgales reģionā

Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā turpina  īstenot izglītojošu iniciatīvu “Darbīgās kopienas” Latgales reģionā, kuras mērķis ir attīstīt izglītības iestāžu un vietējās sabiedrības sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas darbīgu vietējo kopienu izveidei un sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai.

Latvijā īstenotajā izglītības reformā viens no principiem ir veicināt partnerattiecības ar ģimenēm un nodrošināt vietējās kopienas locekļiem dažādas iespējas sekmēt bērnu mācīšanos, attīstību un emocionālo labklājību. Iniciatīvas īstenošanas laikā līdz 2021. gada februārim projekta īstenotāji rosinās skolas strādāt ārpus izglītības iestādes ar dažādām sociālajām grupām. Lai šo paveiktu, tiks rīkoti semināri, apmācības vietējās kopienas pārstāvjiem un pedagogiem. Tiks izstrādātas arī jaunajai kompetenču pieejai atbilstošas jaunas pedagogu tālākizglītības programmas un dažādi atbalsta materiālus. Tagad aktivitāšu īstenošanā iesaistītās vairāk nekā 40 izglītības iestādes un 1400 dalībnieki – pedagogi, bērni, vecāki, pašvaldību iestāžu, NVO, plašsaziņas līdzekļu u.c. pārstāvji, kuri ne tikai tiksies un izglītosies, iedvesmos viens otru, bet arī realizēs praktiskas aktivitātes vietējās kopienās.

Projekta īstenošanā tika ņemta vērā British Council izstrādātā darbīgo kopienu metodika.

“Lai veicinātu Latvijas sabiedrības attīstību atbilstoši pasaules attīstības tendencēm, piemēram, globalizācijai, multikulturālām kopienām, 21. gadsimta prasmēm, būtiski ir attīstīt cilvēku sadarbības prasmes jaunā kvalitātē. Manuprāt, nelielās kopienās galvenā atbildība par sabiedrībai lietderīgu attiecību veidošanu ar ģimenēm un citiem līdzcilvēkiem ir jāuzņemas izglītības iestādēm, jo izglītības līdzekļi ir tie, kas sniedz cilvēkiem vislabākās iespējas un dod pārliecību par indivīda lomu vietējo kopienu spēju veidošanā. Tikai darbīgas kopienas radīs sociāli atbildīgu un aktīvu sabiedrību Latvijā,” uzsver Daiga Zaķe, Izglītības iniciatīvu centra direktore.

Iniciatīva ne tika uzlabos sadarbību starp vecākiem, pedagogiem un pašvaldību darbiniekiem, bet arī veicinās tās attīstību jaunā kvalitātē, uzsākot jaunas un modernas sadarbības formas. Tādēļ papildus projekta aktivitātēm tika izveidoti  Kopienu Resursu Centri kuros tika organizēti dažādi pasākumi un inovatīvas aktivitātes vietējai kopienai, lai bagātinātu bērnu un jauniešu mācīšanās un sadarbības pieredzi ar pieaugušajiem.

Iniciatīvas ilgtspēja tika nodrošināta vairākos līmeņos: izglītības iestāžu līmenī – iegūto zināšanu un prasmju izmantošanā, pašvaldību līmenī – kopienu resursu centru uzturēšanā un darbības paplašināšanā, politikas līmenī – mērķa grupas vajadzību aizstāvībā un nepieciešamo pārmaiņu iniciēšanā jaunā izglītības satura kontekstā.

Vecākus iegūtā pieredze mudinās vairāk līdzdarboties bērnu izglītības procesā, kas būs nozīmīgs atbalsts arī pedagogiem, bet bērni mācīsies atbildības sajūtu un pieredzēs kā kopiena, darbojoties kopā, var izdarīt kaut ko labu savai pilsētai un videi, kurā dzīvo.

Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) ir izglītības iestāde, kas jau vairāk nekā 18 gadus aktīvi darbojas visā Latvijā, piedāvājot plaša spektra izglītojošus pasākumus dažādām mērķauditorijām. IIC ir sabiedriskā labuma organizācija. IIC darbības vīzija – bērni, kas labprāt un ar prieku dodas uz skolu.

British Council ir Apvienotās Karalistes starptautiska organizācija, kas nodarbojas ar kultūras sakaru un izglītības iespēju veicināšanu. British Council sadarbojas ar vairāk nekā 100 valstīm mākslas, kultūras, izglītības un vietējās kopienas stiprināšanas jomās. Aizvadītajā gadā organizācija sasniedza 75 miljonu cilvēku auditoriju klātienes pasākumos un vairāk nekā 755 miljonu sekotāju tiešsaistē. Kopš 2016. gada British Council Baltijas valstīs īsteno apjomīgu programmu, kuras mērķis ir atbalstīt izglītības, kultūras, sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes, kas veicina sabiedrības saliedētību.

Plašāku informāciju par Izglītības iniciatīvu centru iespējams atrast vietnē                  www.facebook.com/Izglitibasiniciativucentrs/    www.facebook.com/BritishCouncilLatvia/ 

#DarbīgāsKopienas

Avots: Izglītības iniciatīvu centrs