MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĒŠANAS AR 2020. GADA 1. SEPTEMBRI KĀRTĪBA