Zilupes mūzikas un mākslas skola

 

Skolas adrese: Tautas iela 2, Zilupe, Zilupes novads, LV -5751

Tālrunis:  65725510   

E-pasts: [email protected]

                  [email protected]

Skolas direktore: Vera Doreiko-Sinkeviča

 

Skolas vēsture

Skola dibināta 1965.gadā kā Ludzas mūzikas skolas filiāle. Ludzas mūzikas skolas Zilupes filiāles pirmais skolotājs bija Antons Lastovskis. 1972.gadā filiāle pārveidota patstāvīgajā Zilupes bērnu mūzikas skolā, un 1998.gadā skolā tika izveidotas trīs izglītības programmas: Mūzika, Deja un Māksla. Tātad mūzikas skola 2000.gadā tika pārveidota mākslu skolā un 2003.gadā - Zilupes mūzikas un mākslas skolā. Kopš 1978.gada un šobrīd skolu vada Vera Doreiko-Sinkeviča. Skolas darbības kvalitātes vērtējums tika veiksmīgi īstenots 2000. gadā un 2006.gadā.

Misija

Dot iespēju Zilupes un apkārtējo pagastu bērniem apgūt dažādu mākslas veidu pamatus un atrast sevī radošo būtību, kas virzīts turpmākajā dzīvē uz vispusīgi attīstītu personību.

Darbība

Mūzikas un mākslas skolas galvenais uzdevums ir izglītojošā darbība mūzikas, mākslas, dejas un vispārējā kultūras sfērā.

Pašlaik skolā mācās 133 audzēkņi un strādā 12 skolotāji. Pavisam skolu absolvējuši 306 audzēkņi.

Skolā tiek īstenotas sekojošās izglītības programmas:

 •  „Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle, Akordeona spēle”, kods 20V 212 01, 10V 212 01
 • „Stīgu instrumentu spēle - Vijoļspēle”, kods 20V 212 02, 10 V212 02
 • „Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle, Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Trompetes spēle, Mežraga spēle, Eifonija spēle ”, kods 20V 212 03, 10V 212 03
 • Deja – Dejas pamati, kods 20V 212 10
 • „Vizuāli plastiskā māksla”, kods 20V 211 00

Pateicoties ciešai sadarbībai ar Zilupes pašvaldību skolā tiek īstenotas arī dažas interešu izglītības programmas:

 • Interešu pulciņš „Klūdziņa”
 • Interešu pulciņš „Kamoliņš”

Skolas aktivitātes

Valsts un tradicionālie svētki:

 • Zinību diena
 • Pilsētas dienai veltīts koncerts - oktobrī
 • Koncerts, veltītais Latvijas valsts svētkiem – 18.novembrī
 • Ziemassvētku ieskaņas koncerti skolā – decembrī
 • Lieldienu svētkiem veltītie pasākumi - aprīlī
 • Koncerts Mātes dienai – maijā
 • Skolas izlaiduma svētki

 Informatīvās un izglītojošās norises:

 • Tematiskie izglītojošie koncerti, horeogrāfiskie iestudējumi un mākslas izstādes ar skolas audzēkņu un skolotāju dalību
 • Ielūgto mūziķu un dejotāju koncerti un ielūgto mākslinieku izstādes
 • Koncerti un izstādes, rīkotās sadarbībā ar citām skolām
 • Operas, baletu, koncertu un izstāžu apmeklējumi-ekskursijas

Projektizstrāde:

 • KKF finansētājs projekts „Keramikas krāsns iegāde”
 • KKF finansētājs projekts „Horeogrāfiskā iestudējuma izrāde”
 • SFL finansētājs projekts „Kokapstrādes darbnīcas izveidošana”

Virzība:

Mūzikas un mākslas skola turpinās aizsākot izglītojošo darbību mūzikas, dejas un vispārējās kultūras jomā. Paredzot iespējas ievest mācību darbā gan mūsdienu tehnoloģijas, gan jaunas pedagoģiskās metodes, gan godā turēt Latgales kultūru un tradīcijas.

Foto galerija >>