Zaļesjes pagasta bibliotēka

 

Zaļesjes pagasta bibliotēka ir Zilupes novada pašvaldības finansēta kultūras, informācijas un izglītības iestāde, un tās mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēka - galvenais informācijas un kultūrizglītības centrs lauku apvidū, kuras mērķis informācijas sabiedrības veidošana. Bibliotēka praktiski ir vienīga vieta, kur cilvēki bezmaksas var saņemt informāciju.

Zaļesjes pagasta bibliotēka ir Zaļesjes ciemā, 7 km no Zilupes. No 1994. gada bibliotēka atrodas bijošās pirmskolas izglītības iestādes ēkas, pirmajā stavā , kura celta 1973 gadā. Zaļesjes bibliotēkas dibināšanas gads ir 1953. Bet bibliotēkas aizsākumi Zaļesjē meklējami jau 1935. gadā. T. Puisāns savā grāmatā „Nogrimušās jaunavas mantojums”, izd. 1992.g. apgalvo, ka Zaļesjē bija Zaļesjes pamatskolas bibliotēka ar 142 sējumiem.

DARBA LAIKS

Pirmdiena                              10.00-17.00

Otrdiena                                 10.00-17.00

Trešdiena                              10.00-17.00              

Ceturtdiena                            10.00-17.00

Piektdiena                              10.00-17.00

Sestdiena                               brīvdiena

Svētdiena                                brīvdiena

 

Bibliotēka piedāvā:

Bezmaksas pakalpojumus:

  • Bibliotēkas apmeklēšanu, lietotāju reģistrēšanu
  • Grāmatu, žurnālu un citu dokumentu izsniegšanu uz mājām
  • Grāmatu, žurnālu un citu dokumentu izsniegšanu lasītavā
  • Datoru un interneta izmantošanu, t.sk. bezvadu interneta
  • Dažādu uzziņu sniegšanu
  • Elektroniskā kataloga izmantošanu
  • Bibliotēku, lasīšanu un literatūru, popularizējošus pasākumus (izstādes, tematiskos pasākumus)
  • Bibliotēkas fondā neesošo iespieddarbu un citas nepieciešamās informācijas pieprasīšanu no citām bibliotēkām (SBA)
  • Novadpētniecības materiālus

Bibliotēkā bez maksas izmantojamas datu bāzes –

www.letonika.lv

www.news.lv

 Bibliotēkā ir pieejama informācija, kā lasīt e- grāmatas bezmaksas tiešsaitē savā viedierīcē vai datorā. Oriģināldarbi un tulkotie darbi tiešsaitē www.3td.lv

Noderīgas saites

•          Latvijas Nacionālā bibliotēka www.lnb.lv    

•          Ludzas reģiona galvenā bibliotēka  http://ludzasbiblio.lv/

•          Kultūras ministrija www.km.gov.lv  

•          Valsts Kultūrkapitāla fonds www.kkf.lv  

•          v/a Kultūras informācija sistēmas www.kis.gov.lv   

•          Latvijas Bibliotēku portāls  www.biblioteka.lv/    

•          3TD www.3td.lv

•          Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls  www.latvija.lv

 

 Saistoši elektroniskie resursi

 

•          Filmu portāls: https://www.filmas.lv/

•          DIVA portāls: http://www.diva.lv/

•          Redzi, dzirdi Latviju!: http://www.redzidzirdilatviju.lv/

•          LNB digitālā bibliotēka: https://lndb.lv/

•          Zudusī Latvija: https://zudusilatvija.lv

Nolikums                             Lietošanas noteikumi

ADRESE:

 

Padomes-2, Zaļesje, Zilupes novads, LV – 5705.

Tālr.: 65707311 – Zilupes novada pašvaldība,

mob. 22331536- Jeļena Smutova (bibliotēkas vadītāja).

E–pasts: [email protected]