Saistošie noteikumi

 

Pieņemšanas

datums

Spēkā stāšanās datums

Nr.

Nosaukums

Pēdējo grozījumu pieņemšanas datums

Aktuāla redakcija spēkā no

28.02.2019.

Precizēti 28.03.2019.

01.04.2019.

2

Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm

      01.04.2018.

               šeit

28.09.2017.

01.01.2018.

7

Par pašvaldības pabalstiem Zilupes novadā

               šeit

29.08.2017.

Precizēti 28.09.2017.

01.01.2018.

6

Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā

           23.12.2020

              08.02.2021

               šeit

28.05.2015.

Precizēti 25.06.2015.

01.07.2015.

18

Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās

          28.01.2021.

           04.03.2021

               šeit

25.11.2011.

Precizēti 23.02.2012.

01.03.2012.

22

Par kārtību, kādā Zilupes novada pašvaldībā uzņem rindā pieaugušās personas sociālās aprūpes institūcijā par Zilupes novada pašvaldības finansējumu

30.09.2010.

15.11.2010.

8

Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Zilupes novadā