Lauderu pagasta bibliotēka

 

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Bibliotēkas adrese: Rožu iela 6, Lauderi, Lauderu pagasts, Zilupes novads, LV-5722

Vadītāja: Valentīna Klovane

Bibliotēkas kontakttālrunis: 28204084

E-pasts: [email protected]

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama: www.kulturaskarte.lv;

Zilupes novada mājas lapa: http://zilupe.lv/pasvaldibas-iestades/lauderu-pagasta-biblioteka/

 

BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS

Pirmdiena                              10:00 – 16:00           Apkalpo apmeklētājus darba dienās
Otrdiena                                10:00 – 16:00           no 11:00 – 16:00.
Trešdiena                              10:00 – 16:00           Katra mēneša pēdējā trešdienā
Ceturtdiena                           10:00 – 16:00                      spodrības diena.
Piektdiena                             10:00 – 16:00
Sestdiena, Svētdiena           Brīvdienas

 

BIBLIOTĒKAS KULTŪRVĒSTURISKĀS EKSPOZĪCIJAS DARBA LAIKS:

Darba dienās no 11:00 līdz 16:00

 

BIBLIOTĒKAS STATISTISKIE RĀDĪTĀJI

Bibliotēkas ststistiskie rādītāji uz 2020.gada 01.janvāri:

Lietotājiaju skaits – 93, t.sk. Bērni un jaunieši līdz 18 g. - 15

Apmeklējumu skaits – 1356

Izsniegumu skaits – 3843

Grāmatas krājumu lielums - 3351

 

PAKALPOJUMI

·                    Brīvā pieeja bibliotēkas krājumiem: dažādu nozaru uzziņu literatūra, grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšana uz mājām;

·                    SBA pakalpojumi (Starpbibliotēku abonements (SBA) ir iespēja ikvienam lasītājam savā tuvākajā bibliotēkā pasūtīt un lasīt iespieddarbus no jebkuras citas bibliotēkas);

·                    Grāmatu rezervēšana pēc lietotāju pieprasījuma;

·                    Bezmaksas datoru izmantošana (3 datorus ar interneta pieslēgumu) ar iespēju izmantot interneta resursus;

·                    Konsultēšana par informācijas meklēšanu bibliotēkas datu bāzēs un citos interneta resursos;

·                    Skenēšanas un izdrukas pakalpojumi;

·                    Novadpētniecības dokumentus, materiālu mapes un grāmatas;

·                    Bibliogrāfiskās uzziņas;

·                    Dažādas tematiskās izstādes;

·                    Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu pasākumu organizēšana.

            Bibliotēkā visi pakalpojumi ir bezmaksas.

Noderīgas saites:

·                    Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls: https://www.latvija.lv/

·                    Kultūras ministrija: https://www.km.gov.lv/lv 

·                    Valsts Kultūrkapitāla fonds: http://www.kkf.lv/

·                    Latvijas bibliotēku portāls: https://www.biblioteka.lv/

·                    Zilupes novada mājas lapa: www.zilupe.lv  

·                    Latvijas kultūras portāls: www.kulturasdati.lv

 

Bibliotēkā pieejamās datubāzes:

www.letonika.lv - uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes.

lursoft.lv Lursoft laikrakstu bibliotēka ir vissapjomīgākais Latvijas laikrakstu publikāciju krājums bibliotēkā, kas ik dienas ir papildināts ar simtiem jaunu publikāciju no laikraksta jaunākiem numuriem.

Portāls www.filmas.lv - ikviens bibliotēkas apmeklētājs var bez maksas noskatīties 70 latviešu filmas- animācija, dokumentālais kino, spēlfilmas.

3TD e-grāmatu bibliotēka: https://www.3td.lv/

Latvijas Nacionālā bibliotēka: https://lnb.lv/

Latvijas Nacionālā Digitālā bibliotēka: http://www.periodika.lv/

Ludzas reģiona kopkatalogs: https://ludza.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

 

Periodisko izdevumu saraksts 2020.gadam

Žurnāli bērniem un jauniešiem:

            Avene
            Ilustrētā Junioriem
            Pūcīte
            Толока. Волшебный

Avīzes pieaugušiem:

            Латвийские вести
            Лудзас земе

            Бабушкины секреты

 Žurnāli pieaugušiem:                                                                    

          Азбука здоровья

            Аптечка — библиотечка

            Вокруг света

            Люблю

            Мир садовода

            Моё любимое хобби. Мастерим с детьми

            Открыто                                                                                         

            Семеро с ложкой

            Толока. Домашний

            Толока. Сваты

            Толока. Секреты кухни

Nolikums                                          Lietošanas noteikumi

 

Sagatavoja:

Lauderu pagasta bibliotēkas vadītāja:   Valentīna Klovane

Abonements un lasītava pieaugušajiem
Bērnu abonements
Bērnu stūrītis
Novadpētniecības kultūrvēsturiskā krātuve.