Reģistra ierakstu papildinājumi, labojumi un anulēšana

 

Pakalpojuma nosaukums

Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Zilupes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Veikt reģistra ierakstos papildinājumus un labojumus. Veikt reģistra ieraksta anulēšanu

Pakalpojuma īss apraksts

Reģistra ierakstus papildina un labo pamatojoties uz administratīvo aktu, uz personas iesniegumu vai dzimtsarakstu nodaļas atzinumu

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Reģistra ierakstos labo kļūdas un ieraksta trūkstošās ziņas pēc ieinteresēto personu iesnieguma, ja tam ir pietiekams pamats

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Personu apliecinošs dokuments, administratīvais akts vai labojuma gadījumā pierādoši dokumenti

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Ir     Veidlapa

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

1 mēnesis, administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Valsts nodeva EUR 7.00

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Maksājumi jāveic līdz labojuma izdarīšanai

Administratīvais process

Ir

Pārsūdzības iespējas

Ir

Atgādinājums

Nav

Brīdinājums

Nav

Dzīves situācija

Persona vēlas papildināt vai labot kļūdainu dokumentu

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi:

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Klātienes apmeklējums

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Klātienes apmeklējums

Pakalpojuma sniedzējs

Zilupes novada Dzimtsarakstu nodaļa.

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība

Zilupes novads

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija

Zilupes novads

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, telefona numurs: 65707311

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks

Katru darba dienu no plkst.08.00 līdz 16.00

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai

Valsts nodeva:
 LV50 UNLA 0050 0199 91554