Laulības reģistrācija

 

Pakalpojuma nosaukums

Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Pakalpojuma turētāja nosaukums

Zilupes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Laulības reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts

Sastādīt laulības reģistru un izsniegt laulības apliecību

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav likumā noteikto šķēršļu laulības reģistrācijai

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Personu apliecinošs dokuments. Personas, kuras bijušas citā laulībā, uzrāda dokumentu par iepriekšējās laulības pārtraukšanu

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

Ir     Veidlapa

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

Laulības apliecību izsniedz laulību reģistrācijas dienā. Laulību var noslēgt ne ātrāk kā pēc 1 mēneša un 6 mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Valsts nodeva EUR 14.00

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

Maksājumi jāveic līdz laulības reģistrācijai

Administratīvais process

Ir

Pārsūdzības iespējas

Ir

Atgādinājums

Nav

Brīdinājums

Nav

Dzīves situācija

Personas vēlas noslēgt laulību

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi:

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Klātienes apmeklējums

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Klātienes apmeklējums

Pakalpojuma sniedzējs

Zilupes novada Dzimtsarakstu nodaļa.

Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība

Zilupes novads

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija

Zilupes novads

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751, telefona numurs: 65707311

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks

Katru darba dienu no plkst.08.00 līdz 16.00

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai

1.     Valsts nodeva:

LV50 UNLA 0050 0199 91554