Zilupes novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde

 

Saskaņā ar Zilupes novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu „Par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes uzsakšanu” uzsākta Zilupes novada teritorijas plānojuma izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi.

Saskaņā ar Zilupes novada domes 2011.gada 24.februāra  lēmumu „Par novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrādes uzsākšanu” uzsākta Zilupes novada attīstības programmas izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi.

 

Aptaujas anketa >>