Paziņojums

 

Paziņojums Par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai

 

Zilupes novada pašvaldība 2012.ada 26.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.13, 5§ „Par Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai”
Zilupes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2012.gada 24.oktobra līdz 2012.gada 6.decembrim.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks Zilupes novada pašvaldībā: Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novads 2012.gada 22.novembrī plkst. 1400.
Rakstiskus priekšlikumus par Zilupes novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju var iesniegt Zilupes novada pašvaldībā: Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novads, LV – 5751 līdz 2012.gada 6.decembrim.
Ar Zilupes novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju var iepazīties: Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novads un pašvaldības mājas lapā www.zilupe.lv.

Dokumenti

 

Paskaidrojuma raksts

Pārskats par izstrādi

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Zilupes pilsētas teritorijas topogrāfiskā karte

Zilupe. Teritorujas pašreizējā izmantošana

Zilupe. Teritorujas plānotā (atļautā) izmantošana

Lauderu pagasta teritorijas topogrāfiskā karte

Zaļesjes pagasta teritorijas topogrāfiskā karte

Pasienes pagasta teritorijas topogrāfiskā karte

Apzīmējumi

Lauderu pagasta Lauderu ciema teritorijas pāsreizēja izmantošana

Lauderu pagasta Lauderu ciema teritorijas plānotā (atļauta) izmantošana

Lauderu pagasta teritorijas pašreizēja izmantošana

Lauderu pagasta teritorijas plānotā (atļauta) izmantošana

Pasienes pagasta Pasienes ciema teritorijas pāsreizēja izmantošana

Pasienes pagasta Pasienes ciema teritorijas plānotā (atļauta) izmantošana

Pasienes pagasta teritorijas pašreizēja izmantošana

Pasienes pagasta teritorijas plānotā (atļauta) izmantošana

Pasienes pagasta Šuškovas ciema teritorijas pašreizēja izmantošana

Pasienes pagasta Šuškovas ciema teritorijas plānotā (atļauta) izmantošana

Zaļesjes pagasta Zaļesjes ciema teritorijas pašreizēja izmantošana

Zaļesjes pagasta Zaļesjes ciema teritorijas plānotā (atļauta) izmantošana

Zaļesjes pagasta teritorijas pašreizēja izmantošana

Zaļesjes pagasta teritorijas plānotā (atļauta) izmantošana