Budžets

 

Saistošie noteikumi Nr.5     "Par 2012.gada budžetu"

pielikums 1     pielikums 2     pielikums 3     pielikums 4     pielikums 5

Saistošie noteikumi Nr.9     Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošos noteikumos Nr.5 „Par 2012.gada budžetu”