2011.gads

 

Saistošie noteikumi Nr.1     "Par 2011. gada budžetu"

          pielikums Nr.1     pielikums Nr.2     pielikums Nr.3     pielikums Nr.4     pielikums Nr.5     pielikums Nr.6     

 

Saistošie noteikumi Nr.2     "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Zilupes novadā"

Saistošie noteikumi Nr.3     "Nodeva par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā"

Saistošie noteikumi Nr.4     "Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā"

Saistošie noteikumi Nr.5     "Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu"

Saistošie noteikumi Nr.6     "Par vienreizēju pabalstu personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām"

Saistošie noteikumi Nr.7     "Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm"

Saistošie noteikumi Nr.8     "Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas"

Saistošie noteikumi Nr.9     "Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un Otrās pasaules kara dalībniekiem"

Saistošie noteikumi Nr.10     "Par vienreizēju pabalstu ģimenei, sakarā ar bērna piedzimšanu"

Saistošie noteikumi Nr.11     "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā"

Saistošie noteikumi Nr.12     "Par vienreizēju pabalstu samaksai par speciālo autotransportu un degvielas samaksai slimnieka transportēšanai"

Saistošie noteikumi Nr.13     "Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā"

Saistošie noteikumi Nr.14     "Par svētku pabalstiem"

Saistošo noteikumu  "Par kārtību, kādā saskaņojamas alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietņu vietas Zilupes novadā" paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.15     Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 "Par 2011.gada budžetu"

Saistošie noteikumi Nr.16     "Par kārtību, kādā saskaņojamas alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietņu vietas Zilupes novadā"

Saistošie noteikumi Nr.17     "Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.1 "Par 2011.gada budžetu""

Saistošo noteikumu   "Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā"" paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr.18    "Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā""

 

Saistošie noteikumi Nr.19     "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Zilupes novada administratīvajā teritorijā"

Saistošie noteikumi Nr.20     "Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.1 "Par 2011.gada budžetu""

Saistošie noteikumi Nr.21     "Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.1 "Par 2011.gada budžetu""

Saistošie noteikumi Nr.22     "Par kārtību, kādā Zilupes novada pašvaldība uzņem rindā pieaugušās personas sociālās aprūpes institūcijā par Zilupes novada pašvaldības finansējumu"

Saistošie noteikumi Nr.23     "Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2011.gada budžetu”"