Par vienreizēju pabalstu personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām