Par pabalstu personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem