Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Zilupes novadā