Par Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) rekonstrukciju

 

Par Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) km 162,0 – 163,7 rekonstrukcijas

būvprojekta (skiču projekta stadijā)

būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

 

            VAS “Latvijas Valsts ceļi”, reģ. Nr. 40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, nodod publiskai apspriešanai Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) km 162,0 – 163,7 rekonstrukcijas būvprojekta (skiču projekta stadijā) būvniecības ieceres projektu Zilupes novada teritorijā. Projekta vadītājs Andris Baumanis, tel. 67028139. Projektētājs SIA “Projekts 3”, reģ. Nr. 40003578510, Ūdens iela 12-117, Rīga, LV-1007, valdes loceklis Ilmārs Gorda, tel. 67692602

       Informatīvie materiāli apskatāmi Zilupes tautas nama telpās no 2012.gada 23. februāra līdz 2012.gada 23. martam.

          Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 2012. gada 23. martā Zilupes tautas nama telpās, plkst. 17:00 – 19:00.

rasējums Nr.1          rasējums Nr.2          rasējums Nr.3          rasējums Nr.4          rasējums Nr.5          rasējums Nr.6          rasējums Nr.7          rasējums Nr.8          rasējums Nr.9