Jaunumi par projekta norisi

 

2010.gada 12.novembrī ir sasniegti rezultāti vēl vienā ”Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Zilupes vidusskolā” vienošanās Nr.2009/0074/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/088 projekta posmā.

Zilupes vidusskolas dabaszinātņu kabineti saņēma digitālas informācijas apstrādes sistēmu matemātikas skolotājam ar interaktīvo tehnoloģiju risinājumu, digitālas informācijas apstrādes sistēmu fizikas skolotājam ar demonstrācijas sensoriem, interaktīvo tehnoloģiju risinājumu un datu kameru, digitālas informācijas apstrādes sistēmu ķīmijas skolotājam ar demonstrācijas sensoriem un projektoru ar ekrānu, digitālas informācijas apstrādes sistēmu bioloģijas skolotājam ar digitālo mikroskopu un projektoru ar ekrānu, ka arī digitālas informācijas apstrādes sistēmas komplektu 20 darba vietām ar sensoriem un centrālā mezgla risinājumu.

Tagad mācību stundās ir iespēja izmantot sensorus, veikt pētījumus un apstrādāt saņemto informāciju uzreiz elektroniski.

Skolotāja Ostrovska pārbauda jauno ierīci
Sensoru komplekts