Paziņojums par Zilupes novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta apstiprināšanu un publisko apspriešanu

 

Zilupes novada pašvaldība 28.06.2018. ir pieņēmusi lēmumu par Zilupes novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai.

Publiskā apspriešana notiks no 19.07.2018. līdz 20.08.2018.

Priekšlikumus var iesniegt Zilupes novada pašvaldībai līdz 2018.gada 20.augustam: Raiņa iela 13, Zilupes, Zilupes  novads, LV – 5751; [email protected].

Atbildīgā amatpersona: Priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Vaļdens, [email protected]; atbildīgā persona Mārīte Romanovska, e-pasts: [email protected].

Sanāksme ar vietējiem iedzīvotājiem un interesentiem notiks: 16.08.2018. plkst. 14:00, domes zālē, Zilupes novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751.

 

Zilupes novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekts pieejams drukātā veidā: Zilupes novada pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751; kā arī Zilupes novada pašvaldības mājas lapā: www.zilupe.lv.