Palīdzības sniegšana bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

 

Saskaņā ar 02.12.2015. Ministru kabineta rīkojumu Nr.759 “Rīcības plāns personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā”, kā arī 06.09.2016. Ministru kabineta protokollēmumu (protokols Nr.44, 47§) Zilupes novada pašvaldība nodrošina publiskas informācijas pieejamību palīdzības un konsultācijas sniegšanas jautājumos bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Palīdzības sniegšanu nodrošina Zilupes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Aina Agaki katru darba dienu no plkst.08.00 līdz 16.00, pēc adreses Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novads.