Telpu noma Zilupes pilsētas tautas namā

 

Pakalpojuma nosaukums:

Telpu noma Zilupes pilsētas tautas namā.

Pakalpojuma īss apraksts:

Iespēja juridiskām un fiziskām personām izmantot Zilupes pilsētas tautas nama telpas kultūras un svinīgajiem pasākumiem: koncertiem, izrādēm, festivāliem, saietiem, semināriem un citiem pasākumiem.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

·         sazināties ar konkrētās iestādes administrāciju telefoniski vai personiski,

·         noslēgt telpu nomas līgumu,

·         iesniegts iesniegumu,

·         apmaksāt par telpu nomu un uzrādīt apmaksas dokumentu,

·         saņemt pakalpojumu.

Kādi dokumenti nepieciešami?

·         iesniegums,

·         fiziskām personām – pase,

·         juridiskām personām – reģistrācijas apliecības kopija,

·         pilnvaras kopija (ja ir nepieciešama),

·         telpu nomas līgums.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Iesnieguma veidlapa pielikumā.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

·         Zilupes novada pašvaldības 25.09.2014. domes lēmums (protokols Nr.11, 7.§);

·         Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums.

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Maksas pakalpojums. Lēmums

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

·         Klātienē Zilupes pilsētas tautas namā – Tautas ielā 1, Zilupē, Zilupes novadā, LV- 5751, e-pasts: [email protected], tālr.29225344.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Lēmums par pakalpojuma sniegšanu un līguma slēgšanu tiks pieņemts no 3 līdz 7 darba dienām.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā, par šo pakalpojumu?

·         Zilupes pilsētas tautas nams – Tautas ielā 1, Zilupē, Zilupes novadā, LV- 5751, e-pasts: [email protected], tālr.29225344.

PIELIKUMS

Iesniegums Zilupes pilsētas tautas namam