Tehnisko noteikumu izsniegšana

 

Griezties Ludzas būvvaldē, pēc adreses Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas nov., LV-5701, tel.65707126.