Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās

 

Pakalpojuma nosaukums:

Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās.

Pakalpojuma īss apraksts:

Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietojuma izskatīšanas, saskaņošanas, ekspluatācijas un demontāžas kārtība publiskās vietās Zilupes novadā.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu?

Izskatot fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas pieteikumu par reklāmas/izkārtnes objekta izvietošanu saistībā ar zemi vai būvi, būvvalde apstiprina reklāmas/izkārtnes projektu un izsniedz izvietošanas atļauju, kas ir pamats reklāmas/ izkārtnes uzstādīšanai un reklāmas/izkārtnes pases saņemšanai.

Pakalpojuma saņēmējam nepieciešams iesniegt iesniegumu, pievienojot nepieciešamos dokumentus.

Kādi dokumenti nepieciešami?

Pieteikums reklāmas objekta izvietošanai saistībā ar zemi, pielikumā iesniedzot nepieciešamos dokumentus (sk. pievienoto veidlapu).

Pieteikums reklāmas/izkārtnes objekta izvietošanai saistībā ar būvi, pielikumā iesniedzot nepieciešamos dokumentus (sk. pievienoto veidlapu).

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Pielikumā.

Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti?

·         10.01.2000. LR likums „Reklāmas likums”.

·         19.05.1994. LR likums „Par pašvaldībām”.

  • 2011. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr.3 “Nodeva par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā”.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

  • Saskaņā ar Zilupes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Nodeva par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā”.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Izmantojot e-pastu, pastu vai klātienē Zilupes novada pašvaldībā Raiņa ielā 13, Zilupē, Zilupes novadā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā, par šo pakalpojumu?

Tālrunis uzziņām 65707311, e-pasts: [email protected]

 

PIELIKUMI

Pielikums