Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību izsniegšana

 

Pakalpojuma nosaukums:

Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību izsniegšana

Pakalpojuma īss apraksts:

Izziņas paredzētas iesniegšanai Rēzeknes pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā, privatizācijai, atsavinājuma dokumentu noformēšanai, kredītiestādēm, notāram, tiesas iestādēm u.c.

Pakalpojumu saņēmējam nepieciešams

·         Iesniegt iesniegumu - izziņas pieprasījumu;

·         Saņemt izziņu (klātienē vai pa pastu).

Kādi dokumenti nepieciešami?

·         Personu apliecinošs dokuments;

·         Pilnvarotajai personai jāuzrāda pilnvarojuma dokuments.

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Iesnieguma veidlapa pielikumā.

Kāda ir pakalpojuma maksa?

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību – EUR 2,85;

Atkārtotas izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību:

1. izziņas pieprasītājam pārdodot zemi līdz 10 ha platībā – EUR 14,23;

2. izziņas pieprasītājam pārdodot zemi virs 10 ha platībā – EUR 42,69.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

·         Iesniedz rakstisku iesniegumu Zilupes novada pašvaldības domē, Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads (klātienē pie domes sekretāres vai nosūtot pa pastu);

·         Iesniedz elektronisku pieprasījumu (pa e-pastu: [email protected], pa faksu: 65707315).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Izziņa tiek sagatavota septiņu dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

·         Pakalpojuma sniedzējs: Zilupes novada pašvaldība;

·         Pakalpojuma sniedzēja adrese, fakss: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, fakss: 65707315;

·         Pakalpojumu sniedzēja darba laiks: darba dienās no 08.00 līdz 16.00;

·         Zilupes novada pašvaldības sekretāre, tel.65707311, e-pasta adrese: [email protected], grāmatvedība – kase, tel.65707316.

 

PIELIKUMS

Iesniegums