Citi pakalpojumi

 

1. Izziņa par darba attiecībām un darba algu

Pakalpojuma maksa – bezmaksas.

 

2. Izziņa par zemes lietošanas mērķiem, nosaukumu un apgrūtinājumu.

Pakalpojuma maksa – 14,23 EUR

 

3. Izziņa par ieceres atbilstību teritoriālajam plānojumam.

Pakalpojuma maksa – 14,23 EUR

 

4. Izziņa par faktiskajā lietošanā esošo zemi (iesniegšanai VZD).

Pakalpojuma maksa – 1,42 EUR

 

 5. Izziņa par mirušo apbedījuma vietu.

Izziņa tiek izsniegta uzradot radniecību apliecinošo dokumentu.

Pakalpojuma maksa – 4,27 EUR

6. Izziņa par ēku piederību/neesamību dabā.

Pakalpojuma maksa – 14,23 EUR

 

7. Raksturojumi, rekomendācijas.

Pakalpojuma maksa – fiziskām personām 4,27 EUR, juridiskām personām 71,14 EUR.

 

8. Citi pašvaldības izstrādātie dokumenti un to apliecinātas kopijas.

Pakalpojuma maksa – 2,85 EUR.