Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”

Reģistrācijas Nr.40003257677

Juridiskā adrese: Priežu iela 9, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751

Tālrunis: 65722111

E-pasts: [email protected]

Tīmekļa vietne: www.zilupe.lv 

 

Informācija par kapitālsabiedrību, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”

maza kapitālsabiedrība 

(saskaņā ar 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”)

 

                     kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”

Juridiskā adrese: Priežu iela 9, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751

Pamatkapitāls: 122 150 EUR

Zilupes novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%

                     atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība šā likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Zilupes novada pašvaldības līdzdalība SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem.

Vispārējais stratēģiskais mērķis ir kļūt:

-          par konkurētspējīgu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanā;

-          par konkurētspējīgu sociālās aprūpes centru, kas sniedz kvalitatīvo sociālo aprūpi Zilupes novadā.

                      kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

                     atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Zilupes novada pašvaldības izpilddirektors Aina Borsuka.

                     kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2020.gada pārskats

                     kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Dividendes nav izmaksātas.

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” veiktās iemaksas valsts budžetā 2020.gadā:

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis –     20656 EUR

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas –  70135 EUR

Dabas resursu nodoklis – 20 EUR

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva –  122 EUR

Citi nodokli un nodevas – 633 EUR

                     ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā 

Nav paredzēts

                     ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Nav uzsākta

                     citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

Nav

 
 
 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”

Reģistrācijas Nr.40003257677

Juridiskā adrese: Priežu iela 9, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751

Tālrunis: 65722111

E-pasts: [email protected]

Tīmekļa vietne: www.zilupe.lv 

 

Informācija par kapitālsabiedrību, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”

maza kapitālsabiedrība 

(saskaņā ar 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”)

 

                      kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”

Juridiskā adrese: Priežu iela 9, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751

Pamatkapitāls: 122 150 EUR

Zilupes novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%

                     atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība šā likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Zilupes novada pašvaldības līdzdalība SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem.

Vispārējais stratēģiskais mērķis ir kļūt:

-          par konkurētspējīgu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanā;

-          par konkurētspējīgu sociālās aprūpes centru, kas sniedz kvalitatīvo sociālo aprūpi Zilupes novadā.

                      kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

                     atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Zilupes novada pašvaldības izpilddirektors Aina Borsuka.

                     kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2019.gada pārskats

                     kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Dividendes nav izmaksātas.

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” veiktās iemaksas valsts budžetā 2019.gadā:

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis –     22241 EUR

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas –  71005 EUR

Dabas resursu nodoklis – 60 EUR

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva –  108 EUR

Citi nodokli un nodevas – 658 EUR

                     ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā 

Nav paredzēts

                     ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Nav uzsākta

                     citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

Nav