Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zilupes LTD”

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zilupes LTD”

Reģistrācijas Nr.LV46803003381

Juridiskā adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751

Tālrunis: 65725100

E-pastszilupesltd@inbox.lv

Tīmekļa vietne: www.zilupe.lv 

 Informācija par kapitālsabiedrību, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam.

SIA “Zilupes LTD”

(maza kapitālsabiedrība)

(saskaņā ar 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”)

                       kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zilupes LTD”

Juridiskā adrese: Raiņa  iela 13, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751

Pamatkapitāls: 368 496 EUR

Zilupes novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%

·                     atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība šā likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Zilupes novada pašvaldības līdzdalība SIA “Zilupes LTD” atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem.

·         kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

                     atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Zilupes novada pašvaldības izpilddirektors Aina Borsuka.

·         kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

SIA “Zilupes LTD” 2020. gada pārskats

                     kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Dividendes nav izmaksātas.

2020.gadā:

Valsts kopbudžetā:

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis –  13 826 EUR

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 39 414  EUR

 

Pievienotās vērtības nodoklis – 51 948   EUR

Dabas resursu nodoklis – 2 485 EUR

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva –  79 EUR

Zilupes novada pašvaldības budžetā:

Nekustamā īpašuma nodoklis –  320     EUR

·          ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav paredzēts

·                     ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Nav uzsākta

·                     citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

Nav

 
 
 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zilupes LTD”

Reģistrācijas Nr.LV46803003381

Juridiskā adrese: Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751

Tālrunis: 65725100

E-pastszilupesltd@inbox.lv

Tīmekļa vietne: www.zilupe.lv 

 

Informācija par kapitālsabiedrību, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam.

SIA “Zilupes LTD”

(maza kapitālsabiedrība)

(saskaņā ar 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”)

 

                      kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zilupes LTD”

Juridiskā adrese: Raiņa  iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751

Pamatkapitāls: 368 496 EUR

Zilupes novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%

·                     atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība šā likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Zilupes novada pašvaldības līdzdalība SIA “Zilupes LTD” atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem.

·         kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

                     atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Zilupes novada pašvaldības izpilddirektors Aina Borsuka.

·         kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

SIA “Zilupes LTD” 2019. gada pārskats

                     kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Dividendes nav izmaksātas.

2019.gadā:

Valsts kopbudžetā:

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis –  14 076 EUR

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 39 974  EUR

Pievienotās vērtības nodoklis – 55 556   EUR

Dabas resursu nodoklis – 3 387 EUR

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva –  81 EUR

Zilupes novada pašvaldības budžetā:

Nekustamā īpašuma nodoklis –  315     EUR

·          ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav paredzēts

·                     ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Nav uzsākta

·                     citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

Nav