Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ludzas tūrisma aģentūra”

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ludzas tūrisma aģentūra”

Reģistrācijas Nr. 50003367381

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 42, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Tālrunis: 65707202

 Informācija par kapitālsabiedrību, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam

 

SIA “Ludzas tūrisma aģentūra”

(maza kapitālsabiedrība)

 kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ludzas tūrisma aģentūra”

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 42, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Pamatkapitāls: 15336 EUR

Zilupes novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 12,96 %

·         atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība šā likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Zilupes novada pašvaldības līdzdalība SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem.

Vispārējais stratēģiskais mērķis – radīt jaunus, konkurētspējīgus un kvalitatīvus tūrisma pakalpojumus, veidot novadu par atpazīstamu, atraktīvu un ģimenei draudzīgu atpūtas vietu Latgales reģiona ģeogrāfiskajā centrā. Veicināt pozitīva novada tēla veidošanu, popularizēt novada nemateriālo kultūras mantojumu un vietējās tradīcijas, veicināt vietējās kopienas izpratni par tūrisma nozari un rosināt cilvēkos vēlmi piedalīties novadu tūrisma attīstībā, sekmēt sadarbību ar novada pašvaldības tūrisma organizētāju un  tūrisma nozares uzņēmējiem, aktīvi sadarboties ar kaimiņu novadiem un to pašvaldībām.

·          kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

·         atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Zilupes novada pašvaldības izpilddirektors Aina Borsuka.

·         kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” 2020.gada pārskats

·         kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Dividendes nav izmaksātas.

SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2020.gadā:

Valsts kopbudžetā:

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis –  0,97 tūkst. EUR

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas –  3,95 tūkst. EUR

·         ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav paredzēts

·         ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Nav uzsākta

·         citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

Nav

 
 
 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ludzas tūrisma aģentūra”

Reģistrācijas Nr. 50003367381

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 42, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Tālrunis: 65707202

 Informācija par kapitālsabiedrību, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam

 

SIA “Ludzas tūrisma aģentūra”

(maza kapitālsabiedrība)

 kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ludzas tūrisma aģentūra”

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 42, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Pamatkapitāls: 15336 EUR

Zilupes novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 12,96 %

  • atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība šā likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Zilupes novada pašvaldības līdzdalība SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem.

Vispārējais stratēģiskais mērķis – radīt jaunus, konkurētspējīgus un kvalitatīvus tūrisma pakalpojumus, veidot novadu par atpazīstamu, atraktīvu un ģimenei draudzīgu atpūtas vietu Latgales reģiona ģeogrāfiskajā centrā. Veicināt pozitīva novada tēla veidošanu, popularizēt novada nemateriālo kultūras mantojumu un vietējās tradīcijas, veicināt vietējās kopienas izpratni par tūrisma nozari un rosināt cilvēkos vēlmi piedalīties novadu tūrisma attīstībā, sekmēt sadarbību ar novada pašvaldības tūrisma organizētāju un  tūrisma nozares uzņēmējiem, aktīvi sadarboties ar kaimiņu novadiem un to pašvaldībām.

  •  kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

  • atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Zilupes novada pašvaldības izpilddirektors Aina Borsuka.

  • kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” 2019.gada pārskats

  • kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Dividendes nav izmaksātas.

SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2019.gadā:

Valsts kopbudžetā:

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis –  1275,24 EUR

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas –  4784,64 EUR

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva – 15,39 EUR

  • ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav paredzēts

  • ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Nav uzsākta

  • citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

Nav