Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bidrija”

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bidrija”

Reģistrācijas Nr.4240300877

Juridiskā adrese: Bērzu iela 6, c.Lauderi, Lauderu pagasts, Zilupes novads, LV-5722

Tālrunis: 65729677

E-pasts[email protected]

Tīmekļa vietne: www.zilupe.lv 

 

Informācija par kapitālsabiedrību, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam.

SIA “Bidrija”

(maza kapitālsabiedrība)

(saskaņā ar 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”)

 ·                      kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bidrija”

Juridiskā adrese: Bērzu  iela 6, c.Lauderi, Lauderu pagasts, Zilupes novads, LV-5722

Pamatkapitāls: 7 700 EUR

Zilupes novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%

·                     atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība šā likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Zilupes novada pašvaldības līdzdalība SIA “Bidrija” atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem.

·         kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

·                     atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Zilupes novada pašvaldības izpilddirektors Aina Borsuka.

·                     kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

SIA “Bidrija” 2020. gada pārskats

·                     kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Dividendes nav izmaksātas.

2020.gadā:

Valsts kopbudžetā:

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis –1502.97 EUR

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 4086,56 EUR

Dabas resursu nodoklis –       121.59 EUR

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva –      21,60  EUR

Zilupes novada pašvaldības budžetā:

Nekustamā īpašuma nodoklis –   36.25 EUR

·                      ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav paredzēts

·                     ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Nav uzsākta

·                     citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

Nav

 
 
 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bidrija”

Reģistrācijas Nr.4240300877

Juridiskā adrese: Bērzu iela 6, c.Lauderi, Lauderu pagasts, Zilupes novads, LV-5722

Tālrunis: 65729677

E-pastsbidrija@inbox.lv

Tīmekļa vietne: www.zilupe.lv 

 

Informācija par kapitālsabiedrību, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam.

SIA “Bidrija”

(maza kapitālsabiedrība)

(saskaņā ar 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”)

 

·                      kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bidrija”

Juridiskā adrese: Bērzu  iela 6, c.Lauderi, Lauderu pagasts, Zilupes novads, LV-5722

Pamatkapitāls: 7 700 EUR

Zilupes novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%

·                     atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība šā likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Zilupes novada pašvaldības līdzdalība SIA “Bidrija” atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem.

·         kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

·                     atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Zilupes novada pašvaldības izpilddirektors Aina Borsuka.

·                     kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

SIA “Bidrija” 2019. gada pārskats

·                     kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Dividendes nav izmaksātas.

2019.gadā:

Valsts kopbudžetā:

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis –1138.94     EUR

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 2841.44 EUR

Dabas resursu nodoklis –       113.54 EUR

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva –      17.28 EUR

Zilupes novada pašvaldības budžetā:

Nekustamā īpašuma nodoklis –   36.25 EUR

·                      ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav paredzēts

·                     ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Nav uzsākta

·                     citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

Nav