Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALAAS”

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALAAS”

Reģistrācijas Nr. 42403013918

Juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

Biroja adrese: Zilupes iela 50, Rēzekne, LV-4601

Tālrunis: 64607673, 20211337

E-pasts: [email protected]

Tīmekļa vietne: www.alaas.lv

 

Informācija par kapitālsabiedrību, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam

 

SIA “ALAAS”

(maza kapitālsabiedrība)

 

·         kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALAAS”

Juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

Pamatkapitāls: 508 192 EUR

Zilupes novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 3,26 %

·         atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība šā likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Zilupes novada pašvaldības līdzdalība SIA “ALAAS” atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem.

Vispārējais stratēģiskais mērķis – nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā, atkritumu pieņemšanu un apglabāšanu sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Križevņiki”, veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas uzturēšanu un attīstību, nodrošinot normatīvo aktu prasību ievērošanu.

·         kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

·         atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Zilupes novada pašvaldības izpilddirektors Aina Borsuka.

·         kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

SIA “ALAAS” 2020.gada pārskats

·         kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Dividendes nav izmaksātas.

SIA “ALAAS” veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2020.gadā (EUR):

Valsts kopbudžetā:

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 83 475 EUR

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 192 732 EUR

Pievienotās vērtības nodoklis – 267 143 EUR

Dabas resursu nodoklis – 396 863 EUR

Iemaksas Zilupes novada pašvaldības budžetā netika veiktas.

·          ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav paredzēts

·         ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Nav uzsākta

·         citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

Nav

 
 
 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALAAS”

Reģistrācijas Nr. 42403013918

Juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

Biroja adrese: Zilupes iela 50, Rēzekne, LV-4601

Tālrunis: 64607673, 20211337

E-pasts: [email protected]

Tīmekļa vietne: www.alaas.lv

 

Informācija par kapitālsabiedrību, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam

 

SIA “ALAAS”

(maza kapitālsabiedrība)

 

  • kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALAAS”

Juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

Pamatkapitāls: 508 192 EUR

Zilupes novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 3,26 %

  • atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība šā likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Zilupes novada pašvaldības līdzdalība SIA “ALAAS” atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem.

Vispārējais stratēģiskais mērķis – nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā, atkritumu pieņemšanu un apglabāšanu sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Križevņiki”, veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas uzturēšanu un attīstību, nodrošinot normatīvo aktu prasību ievērošanu.

·         kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

  • atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Zilupes novada pašvaldības izpilddirektors Aina Borsuka.

  • kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

SIA “ALAAS” 2019.gada pārskats

  • kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Dividendes nav izmaksātas.

SIA “ALAAS” veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2019.gadā (EUR):

Valsts kopbudžetā:

Pievienotās vērtības nodoklis – 286 443 EUR

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 82 798 EUR

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 192 120 EUR

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva – 112 EUR

Dabas resursu nodoklis – 435 655 EUR

Uzņēmuma ienākuma nodoklis -  1 EUR

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas nodeva -  912 EUR

Iemaksas Zilupes novada pašvaldības budžetā netika veiktas.

  •  ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav paredzēts

  • ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Nav uzsākta

  • citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

Nav